Bu sayfada sitemizdeki Hukuk Notlarımız sizler için bulması daha kolay bir şekilde sınıflandırılmıştır. Sitemizde 3. Sınıf notlarının tümü yazarlarımız tarafından oluşturulmakta ve sizlere ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır. Hukuk Notları

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler. Hükümler ülkemizde, temel olarak Ticaret Kanunu’nda toplanmıştır.

Ticaret Hukuku genel Not Arşivi

Kıymetli Evrak Hukuku Not Arşivi

Ticari İşletme Hukuku Not Arşivi

Ticaret Hukuku

Ceza Hukuku Özel Hükümler

Ceza Özel Not Arşivi

Kanunumuzun genel hükümlerinden sonra gelen ve özel hükümler olarak adlandırılan kısmının okutulduğu derstir. suçlar madde madde incelenerek unsurlarına ayrılır.

Ceza Hukuku Özel Hükümler

Hukuk Notları –> Eşya Hukuku

Eşya Hukuku Not Arşivi

Eşya hukuku, Medeni Hukuk dalıdır ve Medeni Kanun’un 4. kitabında genel olarak düzenlenmiştir.. Kişilerin eşya üzerindeki mutlak haklarını düzenler.

Eşya Hukuku Hukuk Notları 3. Sınıf

Hukuk Notları –> Medeni Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku Not arşivi

Medeni usûl hukuku, özel hukuk yargılama usulünü konu alan hukuk dalıdır. Çekişmeli ve çekişmesiz yargı şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Usul, Arapça kökenli bir sözcük olup anlamı ” belli bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol” anlamına gelir. Medeni sözcüğü ise özel hukuk anlamında kullanılmaktadır.

Özel Borç İlişkileri

Özel Borç İlişkileri Not Arşivi

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur.

Özel Borç İlişkileri

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak amacımız, başta okulumuz ardından ülkemizdeki diğer tüm hukuk fakülteleri öğrencilerine sınav dönemlerinde ücretsiz ders notlarımız ile yardımcı olabilmektir.

Twitter Hesabımız —> @hukuknotum

İnstagram Hesabımız —> @hukuk_Notum

Telegram Hesabımız —> @hukuknotum

YouTube Hesabımız —> Hukuk ve Ötesi

Tüm kanunlara ulaşmak için mevzuat sitesi https://www.mevzuat.gov.tr/