Ölüm korkusuyla yaşamıştır.

-İngiliz iç savaşında aristokratların desteklediği Kralcıların yanında yer almıştır.

(Egemenliğin bölünmesine karşıydı.)

-‘Leviathan’ (Dev) başyapıtıdır.

-Materyalisttir. (Maddeci)

Yalnızca maddenin var olduğunu, maddesel olmayan hiçbir varlığın var olamayacağını yazmıştır.

-Bilgiler sonradan dış dünyadan duyular yoluyla edinilir der.

-İnsanı harekete geçiren şeyin (Aristoteles’e göre erek yani amaçtı) ‘neden’ olduğunu söyler.

-İnsan bencildir. (Pragmatizm-faydacılık)

-Doğa durumu, savaş durumudur.

-İnsanın toplum içindeki davranışlarının temelinde ‘yaşamını sürdürme amacı’ yatar. ->bencillik, güvenlik isteği.

-Önemli olan bireyin çıkarlarıdır der. (Bireycilik)

Amaç bireydir, toplum değildir.

-İnsanların akıl-zeka kapasitesi hemen hemen aynıdır. İnsanların eşit olması güvensizlik yaratır.

-Akıl > zararlı şeylerden kaçınma > toplum sözleşmesi > devletin kurulması > egemen temelli olarak seçilir (soyut kavram olan egemen)

-Devlet neden sonradan düşünüldü? Çünkü insan aklı gelişir.

-Toplum sözleşmesinin tarafları insanlar, halktır.

Yani egemen sözleşmeye taraf değil.

Bu sebeple egemen, yönetilenlere karşı sorumlu değildir.

-Egemen güvenliği sağlayamadığında (aciz kalınca) anarşi olur. Doğa durumuna dönülür.

-Egemen, toplumu doğa yasalarına uygun yönetirse o toplumda özgürlük de vardır.

-Egemenlik mutlak ve bölünmemiş olmalıdır > mutlak monarşi, kuvvetler birliği

-Hobbes farklı düşüncelere kapalı, sansürden yanadır.

-Partilere de karşıdır. Herkesten ayrı ses çıkmamalıdır. -Kuvvetler ayrılığı olmamalı, egemenlik bölündüğünde savaş çıkar der.

Genel Kamu Notları -3