HISIMLIK

  Hısımlık doğal ya da belirli ilişkiler sonucu kurulan ve hukuki sonuçlar doğuran bağdır.

Kuruluş şekline göre üç türlüdür;

  • Kan Hısımlığı
  • Kayın Hısımlığı
  • Evlat edinmeden doğan Hısımlık
  1. Kan Hısımlığı: Biri diğerinden gelen ya da ortak kökten gelenler arasındaki hısımlıktır.

Türleri:

Üstsoy-Altsoy hısımlığı: Biri diğerinden gelen kişiler arasındaki hısımlıktır.

Yansoy Hısımlığı: Biri diğerinden gelmeyen ortak kökten gelen kişiler arasındaki hısımlıktır.

!! Kan hısımlığı derecesi hısımları birbirine bağlayan doğum sayısı ile belli olur.

Kan Hısımlığının Önemi:

 Derecesi ne olursa olsun üstsoy ve altsoy evlenme yasaktır. -> Evlenme yasağı

 Yasal ve saklı mirasçılar sadece kan hısımıdır. -> Yasal ve saklı mirasçılık

 Vasi atamada kan hısımlığı tercih sebebidir. -> Vesayet

 Dernek üyesi,dernekle kendisi eşi ya da üstsoy ve altsoy arasındaki kişilere oy kullanamaz. -> Dernekte oy kullanma yasağı

 Davada,taraflardan birinin altsoy ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları tanıklıktan kaçılabilirler -> Tanıklıktan Kaçma

 Hakimin altsoy ve üstsoyuyla üçüncü dereceye kadar yansoy hısımlarının davasına bakması yasaktır. -> Hakimin davaya bakma yasağı ve red sebebi

 Anonim ortaklık yöneticilerinin altsoy ve üstsoyları üçüncü derece dahil yansoy hısımları, denetçi olamaz. -> Anonim ortaklıkta denetçi olma yasağı

B)   Kayın Hısımlığı: Evlenmeyle meydana gelir.Evliliğin sonradan iptal,ölüm veya boşanmayla ortadan kalkmasıyla sona ermez.

  • Kadının kocasınının baba ve annesi arasında,1. dereceden kayın altsoy-üstsoy hısımlığı,kadına kocasının kardeşleri arasında 2. dereceden yansoy hısımlığı vardır.
  • Evlenme yasağı,vesayet,tanıklıktan kaçma,hakimin davaya bakma yasağı vardır.

C)   Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık:

  • Evlatlık 1. dereceden yapay altsoy hısımdır.
  • Evlatlık ilişkisi ortadan kaldırıldığı anda yapay hısımlık son bulur.
  • Evlatlık ilişkisi sadece evlat edinenle evlatlık arasında hısımlık ilişkisi doğurur.Bunların hısımlarıyla kendi aralarında bir hısımlık ilişkisi meydana getirmez.
  • Evlatlık ve altsoyu evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir