HISIMLIK

Kavram: Belirli kimseler arasında kurulan ve hukuki sonuçlar doğuran bağa hısımlık denir.

Hısımlık üçe ayrılır:

Kan Hısımlığı: kan bağıyla oluşur.

Kayın Kısımlığı: Evlenme sonucu oluşur.

Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık: Hakim kararıyla kurulan hısımlıktır.

Kan Hısımlığı:

Biri diğerinden gelen ya da ortak kökten gelenler arasındaki hısımlığa denir. Üstsoy-altsoy hısımlığı ve yansoy hısımlığı olmak üzere ikiye ayrılır.

Üstsoy-altsoy hısımlığı:

Biri diğerinden gelen ortak kökten arasındaki hısımlığa denir.

Yan Soy Hısımlığı:

Ortak kökten gelen kişiler arasındaki hısımlığa yansoy hısımlığı denir. Örneğin bir kimsenin kardeşleri yiğenleri amca ya da dayılar yansoy hısımlığına örnek gösterilebilir yan soy kan hısımlığı tam ya da yarım kan olabilir.

Tam kan yansoy hısımlığında ortak köklerin ikisi de aynıdır. Örneğin ana ve baba bir kardeşler arasındaki hısımlık tam kan yansoy hısımlığıdır. Buna karşılık köklerden sadece birini ortak olması halinde yarım kan yansoy hısımlığı vardır.

Kan Hısımlığının derecesi hısımları birbirne bağlayan doğum sayısıyla belli olur. Örneğin bir çocuk anne babasıyla birinci dereceden iken kardeşleriyle ikinci derecedendir (iki doğum)

Kan Hısımlığının Önemi:

Evlenme Yasağı:

Hısımlığın derecesi ne olursa olsun üstsoy ve altsoy arasında evlenme kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde üçüncü dereceye kadar yansoy hısımlar arasında da evlenme yine kesin olarak yasaktır.

Yasal ve saklı paylı mirasçılık:

MK’ye göre yasal ve saklı paylı mirasçılar sadece kan hısımlarıdır.

Vesayet: Vasi atamada kan hısımlığı tercih edilebilir.

Dernekte Oy Kullanma Yasağı:

Dernek üyesi, dernekle kendisi, eşi ya da üstsoy ve altsoyu arasındaki işlerde oy kullanamaz.

Tanıklıktan Kaçınma:

Davada üst soy alt soy ve üçüncü derece dahil yan soy davada tanıklıktan kaçınabilirler.

Hakimin Davaya bakma yasağı ve red sebepleri:

Hakimin davada üst soy alt soy ve üçüncü derece dahil yan soylarının davalarına bakması yasaktır.

Anonim Ortaklıklarda Denetçi Olma Yasağı:

Anonim ortaklık yöneticilerinin üst soy alt soy ve üçüncü derece dahil yan soy hısımları denetçi olamazlar:

Kayın Hısımlığı:

Evlenmeyle olur eşlerden birinin kan hısımları diğerinin kayın hısımıdırlar.

Kayın Hısımlığının Türleri:

Kayın Hısımlığı üst soy – alt soy kayın hısımlığı ve yan soy kayın hısımlığı olmak üzere ikiye ayrılır.

Eşlerden birinin altsoy üstsoyu diğerinin aynı derecede altsoy üstsoyu olur. Aynı şekilde eşlerden birinin yansoy kan hısmı diğerinin sıhri hısımı olur.

Kayın Hısımlığın Önemi:

Evlilik sona erse eşler birbirinin üstsoy altsoylarıyla evlenemezler.

Kayın hısımlığı vasi atanmada tercih sebebidir.

Eşlerden biri evlilik sona erse bile davalarda birbirlerinin üstsoy altsoy yansoy hısımlarının tanıklığından kaçabilirler.

Hakim altsoy üstsoy yansoy hısımlarının davalarına bakması yasaktır.

Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık:

Bu hısımlık evlat edinen ile evlatlık arasında mahkeme kararıyla kurulur.

İÜHF MEDENİ HUKUK

TÜRK MEDENİ KANUNU

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir