(Hak, hukuk düzeni tarafından korunan ve hak sahibine bu korunmadan yararlanma yetkisi verilen menfaat.)

1-) MUTLAK HAKLAR

Herkesin uygun davranmakta yükümlü olduğu, herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.

a-) eşya üzerinde mutlak haklar

aa-) ayni haklar

Maddi eşya üzerinde mutlak haklardır.

+ Mülkiyet hakkı (usus+fructus+abusus)
+ İrtifak hakları -> İntifa hakkı (usus fructus) | oturma hakkı | üst hakkı | kaynak hakkı | diğer irtifak hakları

+ Rehin hakkı -> Alacağın ifasını teminat altına alan ayni haktır.

bb-) fikri haklar

Maddi olmayan eşya üzerindeki mutlak haklardır.

b-) kişi üzerinde mutlak haklar

+ Kişilik hakkı

+ Velayet

+ Vesayet

2-) NİSBİ HAKLAR

Sadece belirli kişi veya kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır.

+ Alacak hakkı

+ Yenilik doğuran haklar

Medeni Hukuk Notları -28