SİYASAL İKTİDAR TÜRLERİ

-Siyasal iktidar türleri iki başlıkta sınıflandırılır:

A)Modern Devlet Öncesi

B)Modern Devlet

Modern Devlet Öncesi İktidar Çeşitleri:

1)Site Devleti

2)İmparatorluk

3)Feodal Devlet

Modern Devlet İktidar Çeşitleri:

1)Kral Devlet

2)Ulus Devlet

İKTİDAR NEDİR?

-Yönetilenin arzusuna bağlı olan güçtür. İktidar ilişkisi çift yönlüdür. Yönetenler bunu belli kurallar ve yasalar çerçevesinde yapar.

-Bir yerde toplum varsa siyasal iktidar kesinlikle vardır. Ancak sosyolojik yapı ve tarihi dönemler farklılaştıkça iktidarın yapısı da değişir. Her iktidarın görevi aynıdır sadece zamanla değişime uğrarlar.

Modern devleti önceki iktidar çeşitlerinden ayıran şey:

-Kanunun kaynağının uhrevi olmaktan çıkması

-Eski toplumlarda iktidar tek kişiyle yani yöneticiyle özdeşleştirilmiştir. Modern devlette ise iktidar kurumdur. Yönetenle özdeşleşmemiştir. Yöneten olmasa bile devlet varlığına devam eder.

NOT: Geleneksel toplum iktidar çeşitlerine kötü diyemeyiz. Hepsi kendi şartlarında görevlerini yerine getirip kaybolmuşlardır.

     SİTE DEVLETİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

-Siteye kent devleti de denebilir.

-Polis, bünyesinde pek çok şehri barındıran; din, siyaset vb. alanlarda farklı düşüncelere imkan vermeyen bir oluşumdur.

-Dini olması önemli bir özelliğidir. Bu özellik nedeniyle Polis halkı buraya bağlıdırlar.

-Polis’in çıkarları toplum üyelerinin çıkarlarından önce gelir.

-Devletin otoriter ve baskıcı olmamasının sebebi yasaların üstünlüğüdür. Sitenin devamlılığını getirecek kanunları yine toplumun elinden çıkacaktır. Devlete bağlılık tartışılmaz bir konudur fakat bu körü körüne bir bağlılık değildir, hukuki boyutu olan bir bağlılıktır.

-Drakon ve Solon yasaları önemlidir. Drakon’un yasası adil değildir. Soyluları korurken alt kesime ağır cezalar vermiştir. Solon ise Drakon yasalarını düzenlemiştir. Borcun sebep olduğu kölelik kaldırılmış, doğuştan soyluluğa izin verilmemiştir. Ancak toplum maddi durumlarına göre kategorize edilmiştir.

         SİTENİN SOSYAL YAPISI

Köleler: Zengin kesim tüm parasıyla köle satın alır, köleler onların yerine çalışır, onlar ise siyasetle uğraşırlardı.

Metekler(Yabancılar): Hürdürler fakat yurttaşların sahip olduğu haklara sahip olamazlar. Zanaat ve ticaretle geçinirler.

Yurttaşlar: Yönetime katılan tek sınıf olduğu için Site Devletinde azınlık demokrasisinden söz edilebilir. Yurttaş olan kadınlar yönetime katılamaz.

    SİTENİN SİYASAL YAPISI

-Krallık, azınlık demokrasisi, demokrasi sırasıyla yaşanmıştır.

Herodot yönetim biçimlerini şöyle sıralamıştır:

Monarşi: Yönetimde bir kişinin olması

Oligarşi: Bir şekilde diğer kesimden üstün olarak görülen şahısların yönetimi.

Demokrasi: Çoğunluğun yönetime katılması.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir