Evlilik - Birinci Kısım

Evlilik – Birinci Kısım

EVLİLİK 

Evlilik,kanunda belirtilmiş olan şekillere uyularak yapılan yapılan hukuki işlemle kadın ve erkeğin birliğidir.

Evlilik Birliğinin Oluşması : Evlenme işleminin tamamlanmasıyla olur.Evlenmeden önce ön aşama olarak nişanlılık olur.

NİŞANLILIK 

Evlenmek isteyen kişilerin evlenmeden önce geçirdikleri bir aşamadır.

Nişanlanma ve nişanlılık farklıdır.Nişanlanma,kadın ve erkeğin karşılıklı evlenme vaadinde bulunmasıdır.Bu işlem sonucunda girilen duruma ise nişanlılık denir.

Nişanlanmanın Hukuki Niteliği :  Nişanlanma evlenme vaadidir.Hukuki niteliği hakkında 3 görüş vardır.

 1. Önsözleşme Görüşü: Bazı hukukçular nişanlanmanın,evlilik borcunu doğuran bir önsözleşme ( sözleşme vaadi ) olduğunu savunur.
 2. Karar Görüşü: Nişanlanmada taraf iradeleri aynı yöndedir.İki iradenin birleşmesiyle nişanlanma gerçekleşir.Bu işlem de karardır olarak düşünülmüştür.
 3. Sözleşme Görüşü: Erkek ile kadın arasındaki karşılıklı ve uygun irade beyanlarıyla kurulan sözleşmeye nişanlanma denilmiştir.

Nişanlanmanın Kurucu Unsurları: Karşılıklı evlenme vaadi ve bu vaadde bulunanların ayrı cinsten olması kurucu unsurlardır.

 • Karşılıklı Evlenme Vaadi: Evlenme vaadi söz , yazı ya da davranışla yapılmış olabilir.Nişanlanma şekle bağlı değildir.Temsil yoluyla nişanlanma olmaz.
 • Vaad Edenlerin Karşı Cinsten Olması: Taraflardan biri sonradan cinsiyetini değiştirirse nişanlılık geçersiz olur.

Nişanlanmanın Geçerlilik Şartları 

 • Nişanlanmanın Geçerlilik Şartları

 Tarafların nişanlanmaya ehil olması: Tam ehliyetliler nişanlanmayı kendileri yapabilir.Sınırlı ehliyetsizler için nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz.Tam ehliyetsizlerin yapacağı nişanlanma kesin hükümsüzdür.

 Evlenme vaadi emredici hukuk kurallarına veya ahlaka aykırı olmamalıdır.  Muvazaalı nişanlanmalar hükümsüzdür.

 Nişanlanmanın şarta ya da süreye bağlanması: 

Şart: Kararlaştırılan şart geciktirici ya da bozucu olabilir.Kararlaştırılan şart ahlaka,adaba ve kişilik haklarına aykırı olması halinde şart geçerli değildir.

Zaman: Nişanlananların nişanlılık tarihini ileri tarihte başlatma hakları vardır.Ancak nişanlılığın bir süre sonra sona ereceğinin kararlaştırılması durumunda gerçekte nişanlanma yoktur.

 • Nişanlılığın Hükümleri: 

 Vaade uygun davranma yükümlülüğü: 

 Evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü: Nişanlılık,evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez.Nişan ilişkisinde nişanlının, zamana bağlı olarak yükümlülüğünü yerine getirmeyeceğini anlaşılması durumunda diğer nişanlı nişanı bozabilir.Nişanı bozan taraf tazminat isteyebilir.Tazminat evlenmeden beklenen yararların gerçekleşmemesi yüzünden uğranılan zarar tazmini değildir.Bozulan nişan yüzünden uğranılan zararların tazminidir.

 Sadakat Yükümlülüğü: 

 Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat isteme hakkı

Tanıklıktan ve hakimlikten kaçınma hakkı

Evlilik - Birinci Kısım

NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ

Nişanlılığın varlığıyla ve geçerliliği için aranan şartlar gerçekleşmemişse nişanlılığın hükümsüzlüğü söz konusudur.Hükümsüzlükte nişanlılığın sona ermesi ile ilgili hükümler uygulanmaz.Ancak boşluk doldururken nişanlanmanın sona ermesine ilişkin hükümler uygulanabilir.

 1. Evlenme : Nişanlıların evlenmesi nişanlılığın sona erme sebebidir.Evlenmeyle başka bir aile hukuku ilişkisi olan evlilik başlar.Nişanlılardan birinin başkasıyla evlenmesi halinde nişanlılık sona erer.
 • Tarafların Anlaşması: taraflar karşılıklı olarak aralarındaki hukuki ilişkiye son verebilirler. Taraflar anlaşarak nişanlılığa son vermiş ise taraflar maddi ve manevi tazminat isteyemez. Ancak hediyelerin geri verilmesi istenebilir.
 • Bozucu Şartın Gerçekleşmesi: bozucu şarta bağlı nişanlanmada nişanlılık baştan itibaren kurulmuştur fakat ilerde şart gerçekleşince nişanlılık ilişkisi biter.
 • Evlenmenin İmkansızlaşması: nişanlılardan biri ölünce nişanlılık biter. Bu aynı zamanda gaiplik içinde geçerlidir. Nişanlılardan birinin cinsiyet değiştirmesi durumunda da nişanlılık biter.
 • Kesin Bir Engelin Meydana Gelmesi: Nişanlıların evlenemeyecek duruma gelmesi nişanlılığı bitirir.
 • Nişanı Bozma: Nişanlılardan biri nişanlılık ilişkisine irade açıklamasıyla sona erdirebilir.Nişan bozmak iki şekilde olur: haklı sebeple nişan bozma ve haklı bir sebep olmadan nişan bozma

 Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar yasal temsilcinin izni olmadan nişanlılığı bozabilirler. Nişanlılardan birinin nişanı bozma hak ve yetkisinden önceden vazgeçmeyi içeren bir durumda bulunması evlenmeyi sağlamak için dava hakkı vermeyen açık yasağına aykırı düşer. Nişan bozulduktan sonra bundan dönmek mümkün değildir .

Haklı sebep,dürüstlük kuralı çerçevesinde bir taraftan beklenemez sebepler nişanı bozmak için haklı sebeptir.Haklı sebeple olup olmadığı hakimin takdir yetkisine bağlıdır.Haksız nişan bozmada diğer nişanlıya tazminat ödemek zorundadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir