Evlilik - Birinci Kısım

ÖLÜM VE GAİPLİK 

 1. Ölüm : Eşlerden birinin ölümüyle evlilik birliği kendi kendine sona ermiş olur.
 2. Gaiplik : 
 3. Cinsiyet Değişikliği : Eşlerden birinin evlendikten sonra cinsiyetini değiştirmesiyle evlilik birliği sona ermiş olur.

BOŞANMA 

Karı ve kocanın sağ oldukları halde evlenmeyi sona erdirmeye boşanma denir.Boşanma: 

 • Sadece hakim kararıyla boşanma gerçekleşir.
 • Hakim kararı için eşlerden birinin boşanma davası açması gerekir.
 • Açılan davanın kanundaki yazılı sebeplere dayanması gerekir.

BOŞANMA SEBEPLERİ 

Boşanmanın Özel Sebepleri : 

 • Zina : Kusura dayanan , mutlak , özel boşanma sebebidir.Zina eşlerden birinin evlilik sırasında karşı cinsten başka bir kişi ile isteyerek cinsi münasebette bulunmasıdır.

Zinanın olması için evlenmenin geçerli olması gerekmez.

Hakim , zina yapan eşin ikrarı ile bağlı değildir.İkrarını delillerle desteklerse hakimin kanaatine yardım eder fakat ikrar hakimi bağlayan bir delil sayılmaz.

Dava hakkının düşmesi :

 1. Hak düşürücü sürenin geçmesi :  Eşin öğrenmesinden itibaren altı ay ve zina fiilinden itibaren beş senedir.Zina devam ediyorsa yeni bir dava hakkı doğar.Zina nedeniyle boşanma davası düşmüşse ama zina geçimsizliğe neden oluyorsa temelden sarsılma ile dava açılabilir.
 • Af : Affedenin dava hakkı yoktur.
 • Hayata kast , pek kötü muamele ya da onu kırıcı davranış : Mutlak , kusura dayalı , özel boşanma sebebidir.

Dava hakkının düşmesi : Dava hakkı olan eş , boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren altı ay ve sebebin doğumu üzerinden beş sene geçerse dava hakkı düşer. Affedenin dava hakkı yoktur.

 • Küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme : Kusura dayalı , özel , nisbi boşanma sebebidir.

Suçu işleyenin eşin bu suçtan mahkum olup olmamasının boşanma davası açısından önemi yoktur.

Küçük düşürücü suçun evlendikten sonra işlenmiş olması gerekir.

Her iki durumda da diğer eş için birlikte yaşamayı ondan beklenmez hale getirmesi gerekir.

Dava süreye bağlı değildir.Her zaman açılabilir.

 • Terk : Özel , mutlak , kusura dayalı boşanma sebebidir.Terk, bir eşin ortak hayata son vermesidir.

Terkin şartları : 

1) Eşlerden birinin ortak konutu terk etmesi

 1. Ortak konutu terk , evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek amacıyla olmalıdır.
 2. Terk için haklı sebebin ortadan kalkması ve buna rağmen eşin ortak konuta dönmemesi
 3. Diğer eşi ortak konutu terke zorlama ya da haklı sebep olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme 
 • Terkin en az altı ay sürmüş olması 
 • Terk eden eşe hakim ya da noter tarafından ihtarda bulunulması ve eşin buna rağmen dönmemesi 

• Akıl Hastalığı: Özel , nisbi , kusura dayanmayan boşanma sebebidir.

Şartları : 

 1. Akıl hastalığının evlilik sırasında var olması 
 2. İyileşmeyeceğinin resmi sağlık kurul raporuyla tespit edilmiş olması 
 3. Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale gelmesi 

Dava hakkı süreye bağlı değildir.Dava her zaman açılabilir.

ÇAKÜHF Medeni

TMK Mevzuat

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir