evlilik

Evliliğin Hükümsüzlüğü.

Evlenme töreni sonrası:

 •  Aile cüzdanı evliliğin geçerlilik şartı olmayıp evlenmenin yapılmış olduğunu belli eder.
 • Evlendirme memuru yaptığı evliliği tutanakla 1 ay içinde nüfus idaresine bildirir.
 • Kadının kayıtlı olduğu yer nüfus memuru da kadının kaydına şerh verir.
 • Nüfus idaresi evliliği tescil ederken mutlak butlan vb olmayan şekil eksikliği tespit ederse tescili yapar.

Evlenmenin şekil şartına uymama sonucu:

 • Evlendirme memuru önünde yapılan evlilik yok hükmündedir.
 • Evleneceklerin iradelerini aynı anda açıklamamaları yok hükmündedir.

Evliliğin Hükümsüzlüğü:

 • Yokluk hariç hiçbir hükümsüzlük türü kendiliğinden hüküm doğurmaz.
 • Evlenme kendiliğinden hükümsüz olmaz.Mahkeme kararına ihtiyaç vardır.

YOKLUK:

 • Kurucu unsurlar yoksa bu evlilik yok hükmündedir.
 • Ayrı cinsler arasında evlilik ilişkisi kurulmazsa bu evlilik yok hükmündedir.
 • Evlilikten sonra cinsiyet değişikliğine izin verilmez.(MK 40)
 • MK 40 aykırı yapıldıysa evli diye hukuken eski cinsiyette saymak kamu düzenine aykırı sayılır.
 • Yok olan evlilik kendiliğinden hükümsüzdür.
 • Dava açılmasına gerek yoktur.
 • Yokluk konusu ihtilaflıysa eğer yokluğun tespiti davası açılır.
 • Tespit davasının kararı evliliği baştan itibaren geçersiz kılar.
 • Hakim kendiliğinden re’sen dikkate alır.
 • Zaman geçmesiyle durum düzelmez.
 • Nüfus siciline kaydedilmesi sonucu değiştirmez.

EVLENMENİN İDARİ YOLLA GEÇERLİ HALE GELMESİ:

 • Geçerli evlilik olmadan birlikte yaşayan erkek ve kadının geçerli evlilik olarak tescil edilebilmesinin ilk şartı evlenme engelinin bulunmaması,beraberliklerinden çocuğun olması,yerleşim yeri nüfus idaresine yapılan başvuru formunu imzalayarak başvurmalarıdır.Birlikte yaşama,tescil anından itibaren geçerlidir.

EVLENMENİN BUTLANI:

 • Evlenmenin batıl olduğu yerde evlenme kurulmuştur,bu durum davayla ortadan kaldırılacaktır.
 • Mutlak butlan konuları kamu düzenini ilgilendirir.Nisbi butlan sebepleri sadece tarafları ilgilendirir.
 • Savcıya görev olarak,ilgililere ise hak olarak mutlak butlan davası açabilme yetkisi verilir.Nisbi butlan davası açabilme yetkisi diğer eş ve yasal temsilciye tanınmıştır.
 • Mutlak butlan her zaman açılabilir,nisbi butlan hak düşürücü süreye tabidir.
 • Mutlak butlan ne kadar süre geçse de düzelmez,nisbi butlanda hak düşürücü süre geçtikten sonra işlem geçerli nitelik kazanır.
 • Mutlak ve nisbbi butlan sebepleri numerus clasus ilkesine tabidir.
 • Verilen karar ileriye etkilidir.
 • Karar verilinceye kadar evlilik geçerli bir evliliğin hükümlerini doğurur.

MUTLAK BUTLAN:

 • Boşanma davasında evlenme mutlak butlanla sakat olsa da hakim bunu re’sen dikkate almaz.
 • Açılacak dava yenilik doğurucu davadır.Evlilik karardan itibaren geçersiz olur.
 • Vatandaşlık için yapılan evliliklerde taraflar yapılacak evliliğin geçersiz olacağına dair anlaşmışlarsa da bu evlilik geçerlidir,iptal edilemez vatandaşlık kazanımı kötüye kullanıldığı için kazanılmamış sayılır.
 • Gerçek evlilik yapmak isteyen diğer eş,diğer tarafın güttüğü amacını öğrendikten sonra boşanma davası açabilir.

MUTLAK BUTLAN HALLERİ:

 • Eşlerden biri evlenme sırasında evliyse yapılan 2.evlilik mutlak butlanla sakattır.2.wvlilik yapılmadan önce 1.evlilik boşanmayla sona ermişse yapılan evlilik geçerli olur.
 • Eşlerden biri hakkında gaiplik kararı alındıysa evliliğin feshedilmesi de gerekir.Feshedilmezse gaiple evlilik devam eder yapılacak 2.evlilik mutlak butlanla sakat olur.
 • 1.evliliğin butlan davası devam ederken ikinci evlillik yapılırsa mutlak butlanla sakat olur.
 • 1.evliliğin butlanı ya da boşanma kararı ortadan kalkarsa 2.evlilik bu durumdan etkilenmez(.(2. evlilik yapılırken taraflar evli değildir çünkü.)
 • Nüfus siciline ölü düşürülen birisinin eşi yeniden evlenir ve o kişi gelirse 2.evlilik batıl olur.
 • 2.evliliğin butlanına karar verilmeden önce 1.evlilik ölüm/boşanma/butlan sebebiyle sona ererse 2.evlenmedeki kişi iyiniyetli ise 2.evliliğin butlanına karar verilemez.
 • Eşlerden birinin sürekli ayırt etme gücünden yoksun olması mutlak butlan halidir.
 • Ayırt etme gücünün kazanılması durumunda mutlak butlan davasını sadece ayırt etme gücünü kazanan kişi açabilir.
 • Akıl hastalığı olan kişin raporu olmadan,sahte raporla evlenmesi mutlak butlan sonucunu doğurur.
 • Akıl hastalığının iyileşmesi durumunda da ayırt etme gücü şartları işlenir.
 • Evlenmeye engel olan hısımlarla yapılan evlilikler mutlak butlanla sakattır.

NİSBİ BUTLAN HALLERİ:

 • Ayırt etme gücünün geçici yoksunluğu nisbi butlana sebep olur.(evlenme töreni sırasında geçici aeg yoksunluğu -sarhoşluk,uyuşturucu,hipnotizma-)
 • Evlenmeye yönelik irade hata,aldatma,korkutma sonucu açıklanmışsa açıklayan kişiye nisbi butlan davası açma hakkı verilir.

YANILMA:

 • Bu haller kanunda tüketici şekilde öngörülmüştür.
 • Evlenmeyi istememesine rağmen kişinin evlenmesi (başka işleme onay vermiş sanır) evlenmeyi düşünmediği kişiyle evlenmesi (ikiz kardeşler örneği verilebilir.) eşlerden birinin diğerinde birlikte yaşamayı çekilmez kılacak derecede bir özelliğinde yanılmasıdır.(yanılmaya düşülen özellik bizzat eşe ait olmalıdır,yanılınılan nitelik önemli olmalıdır.)

ALDATMA:

 • Aldatma ile düşülen hatanın esaslı olmasına gerek yoktur.
 • Kural olarak onur ve namusa ilişkin olumsuz durumu gizlemek aldatma sayılmaz,söylenmesi gereken bir durumda susma aldatma unsurunu oluşturur.
 • Aldatma 3.kişi tarafından yapılıyorsa lehine olan tarafın bunu bilmesi gerekir.
 • Tehlikeli bir hastalığı gizlememe nişanlının yükümlülüklerindedir.
 • Tehlikeli hastalıkta susma durumu aldatma unsurunu oluşturur.
 • Tehlikeli hastalığın gizlenmesi 3.taraftan olsa da lehine olan eşin bilmesi gerekmez

KORKUTMA:

 • Diğer eşin şahsına,yakının hayatına,sağlığına,namusu,onuruna yönelik olmalıdır.
 • Mal varlığına yapılan korkutma nisbi butlan oluşturmaz.
 • Ağır ve pek yakın olmayan tehlike için korkutmalar iptal sebebi olmaz.
 • Evlenme erginliği olmayan küçük veya kısıtlı evlenebilmek için yasal temsilcisinin iznini almalıdır,bu durum ihlal edilirse yasal temsilci nisbi butlan davası açabilir.

Evliliğin Hükümsüzlüğü.

İÜHF Medeni Hukuk

TMK

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir