İfa Yeri

Evlenme ve Evlenmeye Ehliyet

Evlenme,nişanlıların evlilik birliğini oluşturmalarını sağlayan bir hukuki işlemdir.Evlenme şekle tabi bir hukuki işlemdir.İki şahit ve bir evlenme memuru önünde gerçekleşir.

            EVLENMENİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Evlenme olması için ayrı cinsten iki kişi olması gerekmektedir.Aynı cinsiyetten olan kişilerin Türkiye hukukuna göre evlenmeleri mümkün değildir.Evlenmenin ilk şartı budur.

a)Evlenme Yaşı:Medeni Kanun’a göre olağan evlenme yaşı 18’tir.Kanunda evlenme yaşına yönelik asgari bir şart vardır fakat azami bir şart yoktur.MK 124’e göre ‘’Ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.Olanak bulundukça karardan önce ana veya baba vasi dinlenir.

b)Ayırt Etme Gücü:MK 125’e göre ‘’Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.’’

c)Kişilerin Evlenme Ehliyeti Yönünden Ayrımı:

         -Evlenmeye Tam Ehliyetliler:On sekiz yaşını doldurmuş,ayırt etme gücüne sahip  olanlar ve kısıtlı olmayanlar  tam evlenme ehliyetine sahiptir.

         -Evlenmeye Tam Ehliyetsizler:Evlenme erginliğine erişmemiş olanlar,ayırt etme gücünden yoksun olanlar evlenme ehliyeti yönünden  tam ehliyetsizdir.

         -Evlenmeye Sınırlı Ehliyetsizler:On yedi yaşını doldurmuş olanlar,ergin olup kısıtlandıkları için vesayet ya da velayet durumunda bulunanlar evlenme yönünden sınırlı ehliyetsizdir.Aynı durum olağanüstü evlenme yaşı on altı yaşı doldurmuş olanlar için de bulunmaktadır.

                                    EVLENME ENGELLERİ

A)Kesin Evlenme Engelleri:

     1:Hısımlık:Kan hısımlığı,kayın hısımlığı,evlatlık ilişkisi gibi durumlarda evlilik olamaz.

     2:Önceki Evlilik:MK 130 ‘’Yeniden evlenmek isteyen kimse,önceki evliliğinin sona erdiğini ispat etmek zorundadır.’’

     3:Akıl Hastalığı:MK 133 ‘’Akıl hastaları,evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı  resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.’’

 B)Kesin Olmayan Evlenme Engelleri:

      1:Bekleme Süresi:MK 131 ‘’Evlilik sona ermişse,kadın,evliliğin sonra ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez.’’

      2:Bazı Bulaşıcı Hastalıklar:Umumi Hıfzısıhha Kanunu bazı bulaşıcı hastalıkları evlenme engeli olarak belirtmiştir.

                       EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARI

 MK 134’e göre evlenecek olan kadın ve erkek aralarından birinin oturduğu yer evlenme memurluğuna birlikte başvurur.Evlenme başvurusu yazılı veya sözlü yapılabilir.MK 137’ye göre  evlendirme memuru kendisine verilmiş olan evlenme beyannamesini ve eklerini inceler.Buna göre redde itiraz veya izin belgesi ortaya çıkar.İzin belgesi verildiğinde taraflar belgenin veriliş tarihinden itibaren altı ay içinde herhangi bir evlendirme memurunun önünde evlenebilir.

       Evlenme Töreninden Sonraki Şekil Şartları Şunlardır:

    1)Aile cüzdanının verilmesi

    2)Evlenmenin nüfus idaresine bildirilmesi ve aile kütüğüne tescil

    3)Savcılığa Bildirme

İÜHF Medeni Hukuk

Mevzuat

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir