Anayasa H.

Devlet yapıları -III (üniter,bölgeli,federal)

Simetrik Federalizm: Nüfusları, ekonomik durumları, etnik ve sosyal yapıları ne olursa olsun eşit statüde görülmeleridir. (ABD)

Asimetrik federalizm: Eşitliksiz yapılanma temelline dayanan federalizmdir. (Hindistan)

*Alt ve üst olarak sıralanan iki dereceli devlet yönetimi ve hukuk düzeninin varlığı çift katmanlı hukuk yapısıdır. Bir araya gelen devletlerin (federe devlet) üzerinde ve onlara hakimbir merkezi devlet (federal devlet) söz konusudur.

*Birleşen devletlerin (federe devletlerin) siyasal ve idari açıdan anayasal özerkliği ilkesi. Bu ilke federe devletlerin eylem ve organizasyon özgürlüğünü ifade eder.

*Birleşen devletlerin (federe)ulusal düzlemde temsili yani katılma ilkesi. Başka bir ifadeyle federal yönetim ve bu yönetimin politikalarının oluşumuna belirli araçla katılma ilkesi.

Federe devletler kendisine bırakılan alanlarda kendi kendini yönetme hakkına sahiptir. Her birinin anayasası buna bağlı olarak hukuk düzeni vardır. Kendi anayasalarını kendileri yaparlar. Ancak bu anayasa ve  hukuk düzeni federal anayasa ve hukuk düzenine aykırı olamaz(Hindistan Federasyonunda federe devletlerin anayasası yok).Federasyon   vatandaşları gümrük birliği ve serbest dolaşım ilkesine tabiidir.

*Federal devlet dış politikanın yürütücüsü ve tek yetkilisidir.

*Federe yetkiler asıl federal yetkiler istisnaidir. (ABD, İsviçre ters durum Hindistan)

*Yarışan yetkiler federal devletin federe devletin düzenleme yapacağı alana müdahale etmesidir, tekrar düzenleme yetkisi verilmedikçe bu konuya federe devlet karışamaz. (Almanya, Rusya ve Avusturya)

*Federal Anayasa Mahkemesi federal devletler ile federe devletler arasında yetki dağıtıcılığı gibi önemli bir işlev görmektedir.

*Federe devletlerin rızasına dayanmaksızın federal anayasada değişikliğe gidilemez.

Ders notu için tıklayınız.(pdf)

Anayasa Hukuku Notları -16

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)
%d blogcu bunu beğendi: