Cumhuriyet Devrinin Sona Erme Nedenleri

1-) Halk Meclisinin Kalitesinin Düşmesi

 Roma’da düzenlenen gladyatör dövüşleri ve kölelerin aslanlarla ve birbirleriyle dönüştürülmesi gibi faaliyetlerleve  bu oyunu düzenleyen şahısların halka zeytin, şarap ve para dağıtmasıyla sempatik görünerek oy toplanması sağlanıyordu, halk gerçekten Roma’nın iyiliğine olacak şekilde oy vermesini caydırıyordu.

 2-) Gracchus Kardeşler ve Sulla

Grachuss Kardeşler: Gaius ve Tiberius Roma’da ilk defa toprak reformu tasarısını dile getirdi bu tasarı particiusların ihtiyacından fazla olan topraklarının plebler verilmesi hakkındaydı. Particius menfaatine ters düşen bu tasarı yürürlüğe girmedi çünkü Gaius senato tarafından suikast ile öldürüldü.

Tiberius tasarıyı yeniden hazırlamaya çalışsa da senatus Tiberius vatana ihanet suçuyla suçluyor ve zindana atılıyor pleb sınıfı bunu istemeyerek isyan çıkarıyor ve isyan sırasında Tiberius ölüyor.  Kardeşlerin ölümünden sonra bu tasarı gündeme gelmiyor.

Senato bir daha bu konuda karışıklık istemediği için Sulla’yı consul olarak görevlendiriyor.

 Sulla:  Sulla gracchus kardeşlerin pleblere tanıdığı tüm hakları kaldırdı. Senatoyu kendi seçme şartı sunup  senato sayısını üçyüzden altıyüze çıkardı. Sulla’nın bu antidemokratik  girişimleri cumhuriyetin sona ermesinin sebeplerindendir.

3-) İmparator Octavianus’un  Tahta geçmesi

Octavianus cumhuriyet yanlısı propaganda ile seçimi kazanıp consul olarak atandıktan sonra otoriterleşme başladı.

 Senatusu güçlendirip gücünü kendi üstünde toplayarak yetkileri alarak senatusun gücünü kırdı.

 Halk meclisini de Lex regia  yasasını çıkararak kırdı.

Bu yasayla, halk meclisinde oylanması gereken kanunları Octavianus yürürlüğe soktu. .Yani halk meclisinin yasa koyma yetkisini kaldırdı.. Cumhuriyetin Dönemi bu yasayla sona erdi..

İÜHF ROMA

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir