A-) SİYASİ SORUMLULUK

Parlamenter sistemde meclise karşı sorumlu olan bakanlar 2017 değişikliği ile birlikte bireysel olarak cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar. (kolektif sorumluluk bakanlar kurulu kalktığı için artık söz konusu değil) Cumhurbaşkanı dilediği zaman bir bakan veya cumhurbaşkanı yardımcısının görevine son verebilir.

B-) CEZAİ SORUMLULUK

Hukuk devletinde herkesin cezai sorumluluğu olduğundan bahsetmiştik. Ama yargılanma usulleri bazı makamlar için özel olarak düzenlenmiştir. Kişisel ve görev suçları ayırımını görmekteyiz. Parlamenter sistemde de başbakan ve bakanların görev-kişisel suç ayrımı vardı şimdi de bakanların ve cumhurbaşkanı yardımcıların görev-kişisel suç ayrımı var. Kişisel suçlar gereği tıpkı milletvekilleri gibi dokunulmazlıktan yararlanmaktadırlar.  

Görev suçları hakkında ise durum farklıdır. Meclis soruşturması açılmak zorundadır.

Meclis soruşturması açılması için 301 vekilin önerge vermesi gerekir. 360 vekil önergeyi onaylarsa soruşturma açılır. 400 vekilin onayıyla ise yüce divanda kovuşturma aşamasına geçilir. Eski sisteme göre aranan sayılar oldukça artmıştır. Bu da sert kuvvetler ayrılığının bir unsurudur denilebilir.

2017’den önce yüce divana sevk edilen başbakan veya bakanın görevi sona eriyordu. Yeni sistemde ise seçilmeye engel suçtan hüküm giyen cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların görevi sona erer.

Anayasa Hukuku Notları -31