2017 değişikliğinden önce parlamenter sistem mevcut olduğu için yürütme erki sorumsuz cumhurbaşkanı ve sorumlu bakanlar kurulundan oluşuyordu. Eski sistemde meclis içinden çıkan ve tarafsız konumda olan (partiden istifa eden) cumhurbaşkanı başbakanı seçiyordu ve başbakan da bakanlar kurulu oluşturup meclisten güven oyu almak zorundaydı. 45 gün içinde alamaz ise cumhurbaşkanı meclisi feshediyordu. Genel seçimlere gidiyordu ülke. 2017 değişikliğinden sonra ise bakanlar kurulu kalktı haliyle başbakanlıkta kalkmış oldu. Yürütme erkinin tek ve tam yetkili kanadı cumhurbaşkanı olarak belirlendi. Sert kuvvetler ayrılığı dolayısıyla eskiden milletvekili olan bakanlar artık milletvekili değil. Cumhurbaşkanı bakanları cumhurbaşkanı kararnamesiyle belirliyor. Eskiden bakan ataması kanunla yapılıyordu. Bakanlar kurulu da kalmadığı için bakanların kolektif sorumluluğu yok. Ancak cumhurbaşkanına karşı bireysel olarak sorumlular. Siyasi sorumluluğun yaptırımı görevden almak olduğu için. Bakanları ve cumhurbaşkanı yardımcılarını, yeni sistemde cumhurbaşkanı dilediği zaman görevden alabilir. 

Bakanlar parlamenter sistemde meclise karşı sorumluydu. Güvensizlik oyu ve gensorunun varlığı da bunu kanıtlar nitelikteydi. Şimdi ise yürütme erki tek başına cumhurbaşkanlığında toplandığı için sorumluluk kendisine aittir. Fakat bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcıları, cumhurbaşkanına kendi alanları dahilinde yardımcı oldukları için bireysel olarak da kendisine karşı sorumludurlar.

Anayasa Hukuku Notları -30