CEZA HUKUKU NEDİR?

CEZA: Kanunda suç olarak sayılan bir davranış gerçekleştiğinde, bu davranışa karşılık olan yaptırımlardır.

SUÇ: Hukukun yasakladıklarına aykırı olarak yapılan davranıştır.

Cezalandırma yetkisi sadece devletindir. Bu yetkiyi devlet kavuşturma ve infaz organları vasıtasıyla toplum adına kullanır ve bu yetki devletin bir hakkı değil görevidir. Bu yetkinin objektif sınırları vardır. Ceza hukukunun görevi hukuki değerleri korumaktır. Temel amaç kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasıyla birlikte özgürlük ve barışın içinde bir yaşam sağlanmasıdır.

Kurallara uyulmadığı zaman ceza hukukunun iki yaptırımı vardır bunlar; ceza ve güvenlik yaptırımıdır. Ceza hukuku diğer alanların yaptırımları yeterli olmadığında devreye girer. Buna ‘Ultima Ratio’ denir, yani ceza hukuku son çaredir.

Ceza hukuku geleneksel olarak maddi ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukuku olarak üçe ayrılır. Bu 3 bölüm geniş anlamda ceza hukukudur. Dar anlamda ceza hukuku ise cezalandırılabilirliğin ve güvenlik tedbirlerinin uygulanabilirliğini inceler, maddi ceza hukuku olarak adlandırılır. Şekli ceza hukuku ise suçun soruşturulması ve kavuşturulmasına ilişkin ceza muhakemesini ifade eder.

Ceza hukuku denilince aklımıza gelmesi gereken şey maddi cea hukukudur ve ikiye ayrılır:

Genel hükümler; tüm suç tipleri çin geçerli olan hükümlerdir.

Özel hükümler; tek tek suç tipleri incelenir.  Temel ve yan suç tipleri için geçerli olan hükümlerdir.

NOT: Ahlâka her aykırılık suç değildir fakat her suç ahlâka aykırılıktır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir