CEBİR

“Madde 108- (1) Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur.”

 • Cebir suçu kasten yaralamadan daha fazla ceza gerektiren bir suç tipi olarak TCK’da düzenlenmiştir.

Kişilerin serbest bir biçimde irade oluşturma ve iradesi doğrultusunda hareket etme hürriyeti korunmaktadır.

 • Bir görüşe göre irade özgürlüğüdür.
 • Herkes fail olabilmektedir.
 • Herkes mağdur olabilir.
 • Mağdurun bir şeyi yapması, yapmaması ya da failin kendisinin yapmasına müsaade etmesi için zorlanması bu suçun fiil unsurunu oluşturur. Fiziki kuvvet uygulanmak suretiyle zorlama yapılmalıdır.

Bu suç kasten işlenebilir. Amaç unsuru da aranmaktadır.

Hukuka uygunluk hallerinin varlığına bakılır.

Nitelikli hali kanunda düzenlenmemiştir.

Kusuru kaldıran hallerin varlığına bakılır.

  • iki görüş bulunmaktadır.
  • Kişilerin iştirak statüleri incelenir.
  • Zincirleme suç hükümleri uygulanabilir.
   • Eğer cebir de uygulanmasını gerektiren bileşik bir suç varsa (yağma gibi) cebir için ayrıca bir cezalandırmaya gidilemez. (Asli norm-tali norm)

İÜHF CEZA ÖZEL

TCK MEVZUAT

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir