Görüntülüyor 6 Sonuç(lar)
Anayasa Hukuku, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi

ANAYASALARIN YAPILMASI- DEĞİŞTİRİLMESİKurucu İktidar: Anayasa yapma ve değiştirme iktidarıdır1-Asli Kurucu: Yeni bir anayasa yapan2-Tali Kurucu: Anayasayı değiştirebilenKurulmuş İktidar: Kurucu iktidar tarafından yapılan anayasayla kurulandevlet organıdır. Devletin başlıca yasama yürütme yargı …

Anayasa Hukuku, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ANAYASA KAVRAMI

ANAYASA KAVRAMIAnayasa, anayasal nitelikteki hukuk kurallarından oluşur ancak her türhukuk kurallarından değil sadece anayasal nitelikteki hukuk kurallarındanoluşur.Hukuk Kuralları: Devletin yetkili organları tarafından konulan, insandavranışlarını düzenleyen ve devlet yaptırımına çarptırılan emir, …

Anayasa Hukuku, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yargı

YARGI Yargı Fonksiyonunun Maddi Açıdan Tanımlanması: Fonksiyonu yerinegetiren organın kim olduğuna bakılarak değil, bu fonksiyonun içeriğinemaddi niteliğine bakılarak tanımlanır. Yani yargı fonksiyonunu hukukiuyuşmazlıkları çözme fonksiyonu olarak tanımlayabiliriz. Yargıfonksiyonunda hukuki uyuşmazlıklar …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)