Görüntülüyor 8 Sonuç(lar)
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Genel Kamu Hukuku Vize Özeti

Genel Kamu Hukuku Vize Özeti Bu not Yalova Üniversitesi genel kamu hukuku vize sınavının tüm konularını kapsayacak şekilde hukuknotum.net yazarları tarafından sınavlarda tam başarınız hedeflenerek yazılmıştır. ilgili resim aracılığıyla içeriğine göz atabilir Unipubs uygulaması üzerinden satın alabilirsiniz. İçerik Uygulamayı —–> https://unipubs.com/indir/ adresinden indirebilirsiniz. Uygulama içerisinde üst kısımda yer alan dükkanlar bölümünde ”Hukuknotum” olarak arama yapmanız …

Uncategorized Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yühf İdare Hukuku Vize Özeti

Yühf İdare Hukuku Vize Özeti Merhaba arkadaşlar Yalova Üniversitesi İdare Hukuku vize sınavına yönelik özet notumuzu Unipubs uygulamasında satışa çıkardık. Bu notu okuyarak sınava hazırlık sürecinde büyük bir verim alacağınızı düşünüyoruz. Ayrıca bu notlardan gelecek gelir ile sitemize ve yazarlarımıza yönelik yatırımlarımıza maddi kaynak oluşturacağız şimdiden destekleriniz için teşekkür ederiz. Yühf İdare Hukuku Vize Özeti …

Anayasa Hukuku Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi

ANAYASALARIN YAPILMASI- DEĞİŞTİRİLMESİKurucu İktidar: Anayasa yapma ve değiştirme iktidarıdır1-Asli Kurucu: Yeni bir anayasa yapan2-Tali Kurucu: Anayasayı değiştirebilenKurulmuş İktidar: Kurucu iktidar tarafından yapılan anayasayla kurulandevlet organıdır. Devletin başlıca yasama yürütme yargı organı olmaküzere üç kurulmuş organı vardır.Asli Kurucu İktidarın Ortaya Çıkış Halleri: Hukuk boşluğu olduğundaortaya çıkar. Devrim ve hükümet darbesi Savaş Sömürge olan bir ülkenin bağımsızlığa …

Anayasa Hukuku Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Anayasanın Yorumu

YORUMAnayasanın yorumu, anayasa metninin daha doğrusu bir anayasadakimadde veya fıkra ve hatta bir cümle metninin anlamının belirlenmesifaliyetidir.Otantik Yorum: Ayni hukuki metnin birden fazla değişik yorumlanmasıdurumunda geçerli ve bağlayıcı olan yoruma denir. Otantik yorumhukuken kendisine itiraz edilemeyen ve pozitif hukukun kendisinehukukş sonuçlar bağladığı yorumdur. Önündeki davayla ilgili yorum yapma yetkisi Anayasa Mahkemesineaittir. Denetime tabi olmayan parlamneto …

Anayasa Hukuku Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ANAYASA KAVRAMI

ANAYASA KAVRAMIAnayasa, anayasal nitelikteki hukuk kurallarından oluşur ancak her türhukuk kurallarından değil sadece anayasal nitelikteki hukuk kurallarındanoluşur.Hukuk Kuralları: Devletin yetkili organları tarafından konulan, insandavranışlarını düzenleyen ve devlet yaptırımına çarptırılan emir, yasak,izin veya yetkilerdir.Bir cümlenin hukuk kuralı olması için temelde dört şart yeterlidir. Emir veya yasak içermesi Konunun insan olması Devletin yetkili organları tarafından konulması Cebir …

Anayasa Hukuku Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yargı

YARGI Yargı Fonksiyonunun Maddi Açıdan Tanımlanması: Fonksiyonu yerinegetiren organın kim olduğuna bakılarak değil, bu fonksiyonun içeriğinemaddi niteliğine bakılarak tanımlanır. Yani yargı fonksiyonunu hukukiuyuşmazlıkları çözme fonksiyonu olarak tanımlayabiliriz. Yargıfonksiyonunda hukuki uyuşmazlıklar herhangi bir usulle değil yargısalusulle yani dava yoluyla çözümlenir. Maddi kriter yargı fonksiyonunutanımlamak için gerekli ama bu fonksiyonu diğer devletfonksiyonlarından ayırmak için her zaman yeterli …

Anayasa Hukuku Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yürütme Organı

YÜRÜTMEI. Yürütme Organı: Yürütme organının yapısı o ülkenin hükümetsistemine göre değişiklik göstermektedir. Biz de bu sistmleri iki gruptainceleyeceğiz. Bunlar : Başkanlık sistemi ve parlamenter sistemdir.A. Başkanlık Sistemlerinde Yürütme Organı: Bu sistemde yürütme organımonist niteliktedir. O da başkandır. Başkanın dışında sembolik bir devletbaşkanlığı makamı yoktur. Yürütme birimlerinin başı durumunda olankişiler parlamneter sistemdeki bakanlar gibi değildir. Bunlar …

Anayasa Hukuku Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

YASAMA

YASAMAI. Yasama OrganıA. Yasama Organının Yapısı: Tek- Meclisli ve İki- Meclisli ParlamentolarTek Meclislilik: Danimarka, Finlandiya, İarail, Lüksemburg, Yeni Zelanda,Yunanistan parlamentoları tek meclislidir. Türkiye 1921-1960 yıllarındatek meclisli parlamento yapısını sürdürmüştür. Günümüzde tek meclisliparlamentolar daha sık görülmektedir.İki Meclislilik: Bu sistemde parlamentolar iki ayrı meclisten oluşur. Busistemi kullanan ülkelere örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri,Almanya, Avusturya, İtalya, Japonya verilebilir. …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)