Görüntülüyor 17 Sonuç(lar)
İÜHF 2. Sınıf Uluslararası Örgütler

Nato – Soğuk Savaş Sonrası Gelişmeler

BM’nin kurulmasından sonra savaş yasaklanmıştır. Kuvvet kullanma ve tehdit yasağı uygulanmaktadır. Soğuk Savaş silahlı çatışma içermeyen ancak gerilimli bir dönemdir. SSCB ve ABD iki kutuplu dünyanın iki güçlü devletidir. Soğuk savaşın doruk noktası Varşova paktının kurulması ile olmuştur. Yarış iki devlet için de sertleşmiştir bu döneme dehşet dengesi denilmektedir. Varşova paktına Çekoslovakya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, …

İÜHF 2. Sınıf Uluslararası Örgütler

Non-Governmental Organisations(NGO)

Non-Governmental Organisations(NGO) Örneğin; Greenpeace-Uluslararası Af Örgütü-İnsan Hakları İzleme Örgütü-Sınır Tanımayan Doktorlar-Sea Shepherd -Hükümetler arası olmayan örgütlerdir. -Uluslararası Hukukun kişileri; devletler, uluslararası örgütler, bazen bireyler -NGO’lar uluslararası nitelikte faaliyet gösterseler de bu hükümet dışı örgütler uluslararası hukukun kişisi değillerdir. >NGO’ların kurucu andlaşmaları yoktur. >NGO’lar uluslararası kişilerin devlet dışı aktiviteleridir. -NGO’lar uluslararası sivil toplumu oluşturur ve kolektif …

İÜHF 2. Sınıf Uluslararası Örgütler

AGİT Denetim Mekanizmaları ve Hukuki Yapı

AGİT’İN DENETİM VE İŞLEYİŞ MEKANİZMALARI A-) İnsani Boyut Mekanizmaları AGİT’de insan haklarını koruma yollarımı bu mekanizmalar sayesinde gerçekleşir. Bu mekanizmalar hükümetlerarası özellikledir. Bireysel olarak işletilemez ve AGİT kurumlarınca doğrudan doğruya devreye sokualazmlar. Bu husus eleştirilmektedir. Ancak bu durumun AGİT’in kimliğinden kaynaklandığı söylenir. Bireysel hak ihlali durumları ancak dolaylı olarak AGİT gündemine gelebilir. Örneğin Demokratik Kurumlar …

İÜHF 2. Sınıf Uluslararası Örgütler

AGİT Teşkilat Yapısı ve İlkeleri

AGİT TEŞKİLAT YAPISI A-) Siyasi Organlar aa-) Zirveler Katılan devletlerin hükümet yahut devlet başkanlarının toplandığı en üst düzey görüşme ve karar organıdır. 7 tane zirve yapılmıştır: Helsinki Zirvesi: Helsinki Nihai Senedi imzalanmıştır. 3 Bölümden oluşur; Avrupa Güvenliği, ekonomi ve teknolojide işbilriği, insan hakları. Paris Zirvesi: Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı imzalanmıştır. Bu zirvede Soğuk …

İÜHF 2. Sınıf Uluslararası Örgütler

AGİT Giriş Notu

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (AGİT) AGİT, 57 devletin yer aldığı milletlerarası güvenlik ve işbirliği teşkilatıdır. Erken uyarı, çatışma önleme, kriz yönetimi ve çatışma sonrası rehabilitasyon alanlarında çalışır. AGİT’in güvenlik anlayışı kapsayıcı ve işbirliğine yöneliktir. AGİT’in güvenlik anlayışındaki usnurlar; siyasi-askeri, ekonomik ve insani boyutuyla bir bütündür ve bölünemezler. Teşkilatın güvenlik kavramını çok geniş ele aldığını …

İÜHF 2. Sınıf Uluslararası Örgütler

BM Örgütlenme Sistemi ve Reformu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTLENME SİSTEMİ Birleşmiş Milletler’de 193 üye devlet bulunur. BM’nin 6 asli organı bulunmakla birlikte bazı konularda ihtiyaç duyulan tali organlar kurulabilmektedir. Asli organlardan olan Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi gerekli gördüğü takdirde yardımcı organlar kurabilir. Ekonomik ve Sosyel Konsey de gerek görürse komisyonlar oluşturabilir. Asli Organlar: Vesayet Konseyi , Güvenlik Konseyi, Genel Kurul, …

İÜHF 2. Sınıf Uluslararası Örgütler

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Tarihi: -Birleşmiş Milletler’in öncülü niteliğindeki teşkilat; Milletler Cemiyeti’dir. -Milletler Cemiyeti teşkilatının kurulması fikri Wilson İlkeleri’nden çıkmıştır. -Milletler Cemiyeti’nin daimi üyeleri: İngiltere, Fransa, Japonya, İtalya. (ABD fikir babası olmasına rağmen daimi üye olmamıştır.) -BM teşkilatının temelleri 2. Dünya Savaşı’nda atılmıştır. -BM örgütünün kuruluşunda önemli adımlar: >14 Ağustos 1941 ATLANTİK ŞARTI: ABD – İngiltere >1 …

İÜHF 2. Sınıf Uluslararası Örgütler

Nato’nun Organları

KUZEY ATLANTİK KONSEYİ NATO’nun en önemli politik karar alma organı olarak karşımıza çıkar.. Her üye ülkenin NAC’de bir koltuğu bulunmaktadır. Bu organ genelde haftada bir kez veya ihtiyaç olduğunda değișik katılım düzeylerinde toplanır. Bașkanlığını yapan Genel Sekreter, üyelerin önemli sorunlarda mutabakata varmalarına yardımcı olmaktadır. Her an her şartta toplanabilmektedir. Güvenliği etkileyen konularda hükümetler arası istişareler …

İÜHF 2. Sınıf Uluslararası Örgütler

NATO Antlaşma Metni Maddeleri

Ders materyallerinde 4. madde, 5. madde ve 6. madde en önemli maddeler olarak nitelendirilmişlerdir. 9. Maddedeki her zaman ve her koşulda toplanılması gerektiğinin ve 10. Maddedeki oy birliğinin altı çizilmiştir. Nato Antlaşma Metni Maddeleri Madde 1 – Taraflar, BM Yasası’nda ortaya konduğu üzere, karışmış olabilecekleri herhangi bir uluslararası anlaşmazlığı, uluslararası barış ve güvenlik ve adaleti tehlikeye …

İÜHF 2. Sınıf Uluslararası Örgütler

Nato ve Nato Öncesi Gelişmeler

Nato kapalı, askeri amaçlı ve ortak savunma hedefli bir ittifaktır. Uluslararası teşkilatlar belirli bir kuruluş amacı için kuruluş antlaşması ile meydana getirilen ve kendisini oluşturan devletlerden ayrı organları ve milletlerarası kişiliği bulunan birimlerdir. Örgütler sınırlı bir kişiliğe sahiptirler. Nato savunma amacı ile kurulmuştur. Kuruluş anlaşması 4 Nisan 1949 tarihli Washington antlaşmasıdır. Üyelik bakımından ayrım yapılmak …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)