Görüntülüyor 9 Sonuç(lar)
İÜHF 2. Sınıf Türk Hukuk Tarihi

İslamiyet Öncesi Türk Hukuku -3

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK HUKUKU İslamiyet öncesi Türk hukuku incelenirken başta Hun, Göktürk ve Uygur devletleri olmak üzere bu dönemdeki diğer Türk devletlerinin hukuku birlikte ele alınır. Bu alana ait bilgi kaynakları oldukça sınırlıdır. Çin ve İran kaynaklarında bu döneme at bilgiler bulunmaktadır fakat bu bilgiler kullanılırken çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü: Bu tarihi malzemeler hukukçu …

İÜHF 2. Sınıf Türk Hukuk Tarihi

İslamiyet Öncesi Türk Hukuku -2

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK HUKUKU Türkler çeşitli sebeplere göç etmişlerdir. Bundan dolayı çok farklı bölgelerde devlet kurmuşlardır ve kültürleri yayılma imkânı bulmuştur. Bu nedenle tüm yönleri ile Türklerin hukuk tarihinin incelenmesi zordur. Türk kelimesinin millet olarak geçtiği ilk yer Orhun Abideleridir. Türk kelimesi bir devletin resmi adı olarak ilk defa Göktürk devletinde kullanılmıştır. Daha sonra da …

İÜHF 2. Sınıf Türk Hukuk Tarihi

Hukuk Tarihinde Kaynaklar

HUKUK TARİHİNDE KAYNAK SORUNU Her toplumsal bilimin kendisine özgü kaynakları vardır. Pozitif hukukta ilk kaynaklar, yazılı hukuk kaynaklarıdır. Sınırlı olarak gelenek ve görenekler de yazılı kaynakların yanında ve birinci derece kaynak olarak kabul edilirler. Mahkeme kararları ikinci dereceden kaynaklardır. Bilimsel yayınlarda ileri sürülen görüş ve düşüncelere üçüncü dereceden kaynaklardır. Hukuk tarihi ile ilgili kaynaklar basit …

Osmanlıda-Kadılık
İÜHF 2. Sınıf Türk Hukuk Tarihi

İslamiyet Sonrası Türk Hukuku

İslamiyet Sonrası Türk Hukuku 751 Talas Savaşı ile Türkler islamiyete girmeye başlamış ve orta asyayagöçler yaşanmıştır. Türklerin Müslüman oldukları dönem Arapların yorulduklarıve duruldukları bir dönemdir. Türkler islamin gaza misyonunu üstlenmiş vesürdürmüşlerdir. Savaş devirlerinde esir olan Türklerin illerinde bağımsızdevletler kurduğu bilinmektedir. Memlükler bunun örneği ve Göktürklerden sonratürk adını kullanan devlettir. Araplar bunlara Devlet-i Türkiye adınıvermekteydi. Gagavuzlar …

kurultay
İÜHF 2. Sınıf Türk Hukuk Tarihi

İslamiyet Öncesi Türk Hukuku

İslamiyet Öncesi Türk Hukuku  TÜRK HUKUKUNDA KURULTAY Bir diğer adıyla aksakallılar meclisi tüm Türk devletlerinde karşımıza çıkar. Kurultay sayesinde devlet işleri görüşülür ve karara bağlanırdı. Danışma organı niteliğindedir ve son karar hakana aittir. Günümüzde Başkurtların meclisinin adı kurultaydır.  Kuranda meşveret önerilmiştir ve islam devletlerinde kurultay divan adını alır. Osmanlı’da da meşveret sistemi uygulanmıştır. VEZİRLİK Vezirlik …

Türk Hukuk Tarihi Giriş
İÜHF 2. Sınıf Türk Hukuk Tarihi

Türk Hukuk Tarihi Giriş

HUKUK TARİHİ NEDİR ?  Milletlerin hukuk sistemlerinin  kurallarının ve kurumlarının tarihi, felsefi ve fikri temellerini inceleyen bir disiplindir.  Hukuk kuralları ve kurumlarının farklı medeniyetlerde aldığı biçimleri, bunların hangi faktörler altında ortaya çıktığını, toplumun ihtiyaçlarına ne şekilde yanıt verdiğini, birbirlerini nasıl etkilediğini inceler. Aynı zamanda hukuk insanlık kadar eski olduğundan hukuk tarihinin araştırılması aynı zamanda beşeri …

İÜHF 2. Sınıf Türk Hukuk Tarihi

İslam Hukuku’nun Oluşumu

İslam Hukuku’nun kaynaklarını bir sıralamaya sokup (bağlayıcılık bakımından) incelemiştik. Şimdi de İslam Hukuku’nun hangi dönemlerde ne şekilde oluştuğuna, gelişim gösterdiğine bu yazımızda değinmeye çalışacağız. Hz. Muhammed Dönemi Hz. Muhammed ve takipçileri bilindiği gibi Hicret’ten evvel Mekke’de yaşamaktaydı. Doğal olarak Hz. Muhamed de yeni semavi dinin esaslarını bu şehrin sınırları içerisinde halka duyuruyordu. Lakin Müslümanların Mekke’de …

İÜHF 2. Sınıf Türk Hukuk Tarihi

İslam Hukuku’nun Kaynakları

İslam hukukunun kaynaklarını önem sırasına göre şöyle sıralamak gerekir: Kur’an-ı Kerim Sünnet İcma Kıyas Bu kaynaklara ilave olarak; gizli kıyas, maslahat, teamül ve fetvalar eklenebilir. Lâkin bu kaynaklar bu yazıda açıklanmayacaktır. KUR’AN-I KERİM Kur’an-ı Kerim, İslam inancına göre yaratıcının gönderdiği son dinin (islamiyet) esaslarını belirleyen, yaratıcı tarafından insanlığa gönderilen kitaptır. İslam hukukunun birinci ve en …

İÜHF 2. Sınıf Türk Hukuk Tarihi

Türklerin İslamiyet Öncesi Hukuku – Devlet Yapısı

 Öncelikle Türk milletinin İslamiyet ile tanışmadan önce kurduğu belli başlı devletleri inceleyelim. • HUN DEVLETİ Hun Devleti, Türklerin kurduğu ilk devlet olma özelliğini taşımaktadır. Hunlar, Mo-Tun zamanında en parlak dönemini yaşamış ve sınırlarını oldukça genişletmişti. Çin ile girdiği mücadeleler ile bilinen Hun Devleti M.Ö. 58 senesinde ikiye ayrıldı. Bunun sebebi dönemin Hun İmparatorunun Çin’in kontrolüne …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)