Görüntülüyor 5 Sonuç(lar)
İÜHF 1. Sınıf, Türk Hukuk Reformu

Tanzimat Fermanı – İÜHF Thr Notları

GÜLHANE-İ HATTI HÜMAYUNU:TANZİMAT FERMANI -Osmanlı Devleti’nin geçmişte güçlü olma sebebi Kuran hükümlerinin kanun olarak uygulanmasıdır. -Fermanın oluşturuluş amacı eski günlere dönmektir. Kuvvet kavramı özellikle vurgulanmıştır. -1690’ların ortasında bir sözlükte ‘Kanun …

İÜHF 1. Sınıf, Türk Hukuk Reformu

II. MAHMUT ISLAHATLARI – İühf THR Notları

II. MAHMUT ISLAHATLARI Bu dönemde yapılan reformların amacı devletin yapısını değiştirmektir. Bu dönemde yapılan ıslahatlar: 1)Sened-i İttifak imzalanmıştır. 2)Divan-ı Hümayun kaldırılmış yerine nazırlıklar kurulmuştur. 3)Memurlar hariciye ve dahiliye olmak üzere …

İÜHF 1. Sınıf, Türk Hukuk Reformu

Türk Hukuk Reformu’nda Bazı Kavramlar

BAZI KAVRAMLAR Kanunlaştırma-Kodifikasyon: Bütün ve yazılı olmayan hukuk kurallarını derleyip toplayarak geçerli bir hukuk sistemi oluşturmaktır. Resepsiyon: Kanunlaştırma yapmak isteyen ülkenin hukuk sistemi buna müsait değilse yabancı bir ülkenin hukuk sisteminin bir …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)