Görüntülüyor 5 Sonuç(lar)
İÜHF 1. Sınıf Türk Hukuk Reformu

Anayasal Belgelerin Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi

Tanzimat Fermanı *Tanzimat Fermanı, can, mal, ırz ve namusun korunması; vergilerin toplanması ve askerlik süresi ile ilgilidir. *Dünyada yukarıda korunmasından bahsedilenlerden daha önemli hiçbir şey yoktur. Devlet bunları korursa halk suç işlemez. *Sonuç olarak bu şekilde kanunlar yapılmazsa toplumda asayişin sağlanmasının mümkün olmadığı düşünülmüştür. *Şer’i kanunlar tarafından incelenmeden kimseye idam ve zehirleme cezası verilmeyeceği söylenmiştir. …

İÜHF 1. Sınıf Türk Hukuk Reformu

Tanzimat Fermanı – İÜHF Thr Notları

GÜLHANE-İ HATTI HÜMAYUNU:TANZİMAT FERMANI -Osmanlı Devleti’nin geçmişte güçlü olma sebebi Kuran hükümlerinin kanun olarak uygulanmasıdır. -Fermanın oluşturuluş amacı eski günlere dönmektir. Kuvvet kavramı özellikle vurgulanmıştır. -1690’ların ortasında bir sözlükte ‘Kanun eyleme kan eyle’ deyimi var iken 1820’lerde ‘Kanun eyle kan eyleme’ deyimi yer almıştır. -Yeni yasa yapmak fermanda belirtilmiştir. Bu yasalar can, mal ve ırz …

İÜHF 1. Sınıf Türk Hukuk Reformu

II. MAHMUT ISLAHATLARI – İühf THR Notları

II. MAHMUT ISLAHATLARI Bu dönemde yapılan reformların amacı devletin yapısını değiştirmektir. Bu dönemde yapılan ıslahatlar: 1)Sened-i İttifak imzalanmıştır. 2)Divan-ı Hümayun kaldırılmış yerine nazırlıklar kurulmuştur. 3)Memurlar hariciye ve dahiliye olmak üzere ayrılmıştır. Kıyafet düzenlemesi yapılmıştır. 4)Askerlik, vergi gibi konular için ilk kez nüfus sayımı yapılmıştır. 5)Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında yeni bir ordu kurulmuştur. 6)Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. …

İÜHF 1. Sınıf Türk Hukuk Reformu

Türk Hukuku’nda Bazı Reformlar – İÜHF Thr Notları

Ostrorog adlı hukukçu Ankara Reformu adında bir kitap yazmıştır. Bu kitapta özellikle ‘Devletin dini İslam’dır.’ İbaresini kullanmıştır. Ona göre yapılan tüm yenilikler de bu bağlamdadır. Ömer Rıza 1928 yılında bu kitabı Türkçeye çevirirken ‘Devletin dini İslam’dır.’ İbaresi anayasadan kalktığı için kitaptan da bunu çıkarmıştır. Kont Ostrorog reformların Müslümanlık göz önüne alınarak yapıldığını düşünmüştür. Bunun belli …

İÜHF 1. Sınıf Türk Hukuk Reformu

Türk Hukuk Reformu’nda Bazı Kavramlar

BAZI KAVRAMLAR Kanunlaştırma-Kodifikasyon: Bütün ve yazılı olmayan hukuk kurallarını derleyip toplayarak geçerli bir hukuk sistemi oluşturmaktır. Resepsiyon: Kanunlaştırma yapmak isteyen ülkenin hukuk sistemi buna müsait değilse yabancı bir ülkenin hukuk sisteminin bir kısmının ya da bütününün alınmasıdır. Türkçesi iktibas ya da alımlamadır. Tedvin: Derleme. Taknin: Örfün, din hükümlerinin, hükümdar emirlerinin kanun olarak yazıya dökülmesidir. Islahat: Reform kelimesinin karşılığıdır. Hukuk reformuna …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)