Görüntülüyor 3 Sonuç(lar)
Siyaset Bilimi

Siyasal iktidar (siyaset bilimi)

Genel Olarak İktidar Kavramı  • Bertrand Russell’ a göre, fizik biliminde enerji kavramı ne ise sosyal bilimlerde siyasal iktidar kavramı da odur.  • İktidar, genel ve geniş anlamıyla başkalarının davranışlarını etkileyebilme, kontrol edebilme olanağı olarak tanımlanabilir. Bir kimse, başkalarını kendi istediği yönde hareket ettirebiliyorsa, o kişi üzerinde iktidar sahibidir.  • Weber’e göre, “İktidar, sosyal ilişkiler …

Siyaset Bilimi

Politikanın anlamı ve nitelikleri (siyaset bilimi)

• Politikanın birbirinden tamamen farklı ve birbirine zıt iki yönü olduğu görüşü hakimdir.  • Bir görüşe göre politika toplumda yaşayan insanlar arasında bir çatışma, bir mücadele ve kavgadır. Çatışmanın asıl konusu toplumdaki değerlerin paylaşılmasıdır. Çatışmanın hedefi ise iktidarın ele geçirilmesidir. Hedef kısaca iktidarın ele geçirilmesi ve onun sağladığı yararların paylaşılmasıdır.  • Politika “kimin neyi, ne …

Siyaset Bilimi

Politika bilimi açısından devlet (siyaset bilimi)

• Devlet, uzun süre klasik politika biliminin ana konusu olmuştur. Modern politika biliminde ise, ana konu olma özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir.  Devlet Kavramı ve Bu Kavram Üzerindeki Değişik Anlayışlar  • Bazı düşünürler ve düşünce akımları, devleti esas itibariyle sınıf yapısı olarak görürler. Onlara göre devlet bir sınıfın diğer sınıfları egemenliği altında bulundurduğu bir örgütlenmedir.  • …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)