Görüntülüyor 6 Sonuç(lar)
Selçuk Medeni, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

MEDENİ HUKUKUN TANIMI, KONUSU VE KAPSAMI

Tanım : Kişiliğin kazanılmasından kaybına kadar kişilerin eşit statüde yer alarak tarafı oldukları ilişkilerin neredeyse tümünü düzenleyen kurallar bütünüdür. NOT: İçinde yabancı unsur taşıyan medeni hukuk ilişkilerine uygulanacak kuralların tespiti …

Selçuk Anayasa, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ANAYASA HUKUKU VE KAVRAMI

ANAYASA TERİMİ         Türkçe “anayasa” kelimesi, İngilizce ve Fransızca constitution kelimesinin karşılığı olarak kullanılır . Fransızca constitution kelimesi constituer kelimesinden türemiştir  ve “oluşturmak, kurmak, tesis etmek” anlamlarına gelir. Türkçe’de constitution …

Ceza Hukuku, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SUÇ İLE KABAHAT ARASINDAKİ FARKLAR

SUÇ TANIMI: Toplumsal düzenin devamı açısından korunmasıgereken hukuki değerlerin ihlâli niteliğini taşıyan, haksızlık teşkileden insan davranışıdır.KABAHAT TANIMI: Kanunda, karşılığında idari yaptırımuygulanılması öngörülen haksızlıktır. SUÇ İLE KABAHAT ARASINDAKİ FARKLAR Suç karşılığında …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)