Görüntülüyor 2 Sonuç(lar)
Selçuk Roma Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ROMA HUKUKU’NUN TARİHSEL DÖNEMLERİ

KRALLIK DÖNEMİ Krallık Dönemi’nde Magistra, Senatus ve Halk Meclisi olmak üzere devletin etkin üç kurumu vardı. MAGİSTRA ( KRAL, REX ) Mutlak hakimiyet yetkisi olan kral devletin tüm yetkilerini elinde toplamıştır. Kralın yetkileri genel olarak kamu hukukuna yöneliktir. Kral aynı zamanda devletin dini reisiydi. Kralın yetkileri her ne kadar sınırısz olsa da yetkilerin kaynağı halk …

Selçuk Roma Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Roma Hukuku’na Giriş

ROMA HUKUKU’NA GENEL BAKIŞ: Roma hukuku Roma Devleti’nde M.Ö 754- M.S 565 yılları arasında uygulanan hukuktur. Roma Devleti 1453 yılında sona ermiştir. Roma Devleti’nin 1453 yılında sona ermesine rağmen Roma Hukuku’nun M.S 565 yılına kadar sürmesinin en önemli sebebi, bu yıldan sonra Roma Hukuku’nun giderek bozulması ve asıl benliğinden uzaklaşmasıdır. Roma İmparatoru Iustinianus bu durumdan …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)