Görüntülüyor 1 Sonuç(lar)
Selçuk Anayasa Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ANAYASA HUKUKU VE KAVRAMI

ANAYASA TERİMİ         Türkçe “anayasa” kelimesi, İngilizce ve Fransızca constitution kelimesinin karşılığı olarak kullanılır . Fransızca constitution kelimesi constituer kelimesinden türemiştir  ve “oluşturmak, kurmak, tesis etmek” anlamlarına gelir. Türkçe’de constitution kelimesinin karşılığında kronolojik olarak “kanun-ı esasî”, “teşkilât-ı esâsiye kanunu” ve “anayasa” kelimeleri kullanılmıştır.         ANAYASA HUKUKUNUN KONUSU DEVLETİN TEMEL ORGANLARI Yasama Yürütme Yargı TEMEL HAK …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)