Görüntülüyor 6 Sonuç(lar)
İÜHF 2. Sınıf Seçim Hukuku

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ Mahalli idarelerin seçim sistemleri farklıdır. Mahalli idarelerde il genel meclisi ve belediye meclisi, belediye başkanı ve muhtar, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi bulunmaktadır. Belediye meclisi ve il genel meclisi üye seçiminde onda bir baraj uygulamalı nispi temsil sistem uygulanır Belediye başkanı seçiminde ise çoğunluk sistemi uygulanır. Muhtar, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi …

İÜHF 2. Sınıf Seçim Hukuku

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin günümüze kadar ki değişiliklikleri: Devlet başkanlarının belirlenmesinde seçim ve ırsi intikal iki anayoldur. Seçim yöntemi bakımından ‘parlamento tarafından’ ve ‘halk tarafından’  seçim şeklinde iki yol izlenir. Günümüzde parlamenter monarşide devlet başkanı ırsi, cumhuriyette seçimle belirlenir. Başkanlık ve yarıbaşkanlık sistemlerinde halkın seçmesi zorunlu fakat parlamenter sistemde seçimliktir.  Devlet başkanını seçim yöntemi ilk …

İÜHF 2. Sınıf Seçim Hukuku

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

.ANAYASA m.76/1 ‘ Onsekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. 30 En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı …

İÜHF 2. Sınıf Seçim Hukuku

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Yüksek Seçim Kurulu 16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekili Seçim Kanunuyla Ankara’da kurulmuştur. YSK üyeleri 7 Yargıtay, 5 Danıştaydan oluşur. Seçim teşkilatı Ankara’da YSK, her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerinde bulunan her sandık için bir sandık kurulundan oluşmaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için …

İÜHF 2. Sınıf Seçim Hukuku

Türkiye Tarihinde Seçim Sistemleri

Türk Tarihinde İlk Seçimden Günümüze    Türk siyasi hayatında ilk seçim uygulamaları Tanzimat dönemi ile başlamaktadır. İlk milletvekili genel seçimleri 1876 yılında ilan edilen anayasanın yürürlüğe girmesiyle başlayan 1. Meşrutiyet dönemi gerçekleşmiştir. Bu seçimler sırasında basit çoğunluk sistemi benimsenmiştir. Aynı yıl içinde ikinci bir seçim daha yapılmış, mebusan meclisi bir kez daha toplanmıştır fakat 93 harbinin …

İÜHF 2. Sınıf Seçim Hukuku

Seçimin Temel İlkeleri ve Seçim Sistemleri

Seçim tercihler arasından birini belirleme görevidir. Sonuçlar toplumun kararına göre belirlenir. Türkiye’de parlamento, cumhurbaşkanlığı ve mahalli idarelerin belirlenmesi amacıyla seçimler yapılır. Seçimler seçmenlerin oy vermesi ve bu oyların sayılıp belirlenmesi yöntemiyle yapılır. Oy hakkının şartlarını her ülke anayasaları aracılığıyla belirler. Oy şartlarını belirlemek için ülkelerin anayasalarına bakmak gerekir. Türkiye’de birinci Meşrutiyet yani 1876 Anayasası döneminde …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)