Görüntülüyor 7 Sonuç(lar)
Süleyman Demirel Ü. Hukuk Fakültesi

Örf ve âdet hukukunun türleri – Kanun hükümlerinin yorumlanması

Örf ve Âdet Hukukunun Türleri Bir örf ve âdet hukuku; Bütün ülkede uygulanıyorsa yaygın örf ve âdet hukukudur. Ülkenin belirli bir yöresinde uygulanıyorsa yöresel örf ve âdet hukukudur. Herkese uygulanabiliyorsa genel örf ve âdet hukukudur. Belirli bir gruba mahsussa özel örf ve âdet hukukudur. Ticarî işletmelere ve tacirlere uygulanıyorsa ticarî örf ve âdet hukukudur. Ticarî …

Süleyman Demirel Ü. Hukuk Fakültesi

Medeni Hukukun Yürürlük Kaynakları

Hukuk Kavramı Hukuk; toplumdaki sosyal ilişkileri düzenleyen, emir ve yasaklardan oluşan kurallar bütünüdür. Yürürlükteki hukuk; belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarıdır. Hukuk bilimi; yürürlükteki hukuku inceleyen hukuk dalıdır. Buna dogmatik hukuk bilimi de denir. Medeni Hukuk Kavramı Medeni hukuk; bir bireyin doğumundan ölümüne kadar olan süreçteki mal varlığı değerlerini ve diğer …

Anayasa Hukuku Süleyman Demirel Ü. Hukuk Fakültesi

Anayasal Devlet – Sdühf Hukuk Notları

Anayasal Devlet – Sdühf Hukuk Notları Anayasal devlet; siyasal iktidarın anayasacılık prensiplerine uygun olarak varlığını sürdürdüğü devlettir. Anayasaya sahip olan her devlet, anayasal devlet değildir zira siyasi iktidarın bireyler aleyhine kullanılması her zaman için söz konusudur. Anayasal devletlerde anayasa, bireyleri böyle bir ihtimale karşı korumaktadır. Anayasal Devlet – Sdühf Hukuk Notları Anayasal devletin temel taşları …

Anayasa Hukuku Süleyman Demirel Ü. Hukuk Fakültesi

Temel Hak ve Hürriyetler

Temel Hak ve Hürriyetler Anayasada yer verilen en önemli konulardan biridir. Modern anayasaların genellikle en uzun bölümünü oluşturur. Bu kısımdaki hükümler, aynı zamanda anayasacılığın özüdür. Bazı anayasalarda temel hak ve hürriyetler çok sınırlı bir şekilde tanınmıştır. Mesela 1958 Fransız Anayasasında temel hak ve hürriyetlere ayrılmış bir bölüm bulunmasa da başlangıç kısmında 1789 İnsan ve Yurttaş …

Anayasa Hukuku Süleyman Demirel Ü. Hukuk Fakültesi

Yumuşak – Katı Anayasa Ayrımı

1) Yumuşak AnayasaDeğiştirilişleri bakımından hiçbir zorlayıcı koşul bulunmayan vekanunlarla ya da diğer hukuk kuralları ile aynı esaslara tabitutulan anayasalardır.Yazısız anayasalar nitelikleri gereği yumuşak anayasalardır.İstisna olarak yazılı olduğu hâlde değiştirilme bakımından esnekolan anayasalar da vardır. Ör: 1921 Anayasası, 1848 İtalyanAnayasasıLijphart, 36 demokrasi arasında yalnızca beş devletinanayasasının esnek olduğunu tespit etmiştir. Bu devletlerşöyledir: İngiltere, Yeni Zelanda, İsrail, …

Anayasa Hukuku Süleyman Demirel Ü. Hukuk Fakültesi

Anayasa nedir ? Anayasa Türleri nelerdir?

Hukuk, kamu hukuku ve özel hukuk olmak üzere ikiye ayrılır. Anayasahukuku, kamu hukukunun bir dalıdır. Anayasa hukuku, hukukun diğerdalları ile yakın temas hâlindedir hatta anayasa hukuku ile kamuhukukunun diğer dallarının konuları zaman zaman iç içe geçmektedir.Anayasa KavramıAnayasa; devletin temel kuruluşunu ve kişilerin temel hak veözgürlüklerini belirleyen kurallar bütünüdür. Anayasalar, belirli birnitelikteki hukuk kurallarından oluşur.Hukuk KuralıHukuk …

Anayasa Hukuku Süleyman Demirel Ü. Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukukunun Genel Esasları

Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları1) Anayasa ve ilgili mevzuat*Özel kaynaklar*Resmî kaynaklar Resmî Gazete Mevzuat Bilgi Sistemi TBMM Tutanak Dergisi Düstur2) Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları3) Anayasa hukuku alanında yazılmış bilimsel eserler Resmî Gazete: Cumhurbaşkanlığı tarafından internet ortamındayayımlanır. Gerektiğinde basılı ortamda da yayımlanabilir. Kuralı gereği günlük olarak yayımlansa da bazen gündebirden fazla sayı çıkartılabilir. Buna “mükerrer sayı” denir. …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)