Görüntülüyor 7 Sonuç(lar)
Süleyman Demirel Ü. Hukuk Fakültesi

Örf ve âdet hukukunun türleri – Kanun hükümlerinin yorumlanması

Örf ve Âdet Hukukunun Türleri Bir örf ve âdet hukuku; Bütün ülkede uygulanıyorsa yaygın örf ve âdet hukukudur. Ülkenin belirli bir yöresinde uygulanıyorsa yöresel örf ve âdet hukukudur. Herkese uygulanabiliyorsa …

Anayasa Hukuku, Süleyman Demirel Ü. Hukuk Fakültesi

Yumuşak – Katı Anayasa Ayrımı

1) Yumuşak AnayasaDeğiştirilişleri bakımından hiçbir zorlayıcı koşul bulunmayan vekanunlarla ya da diğer hukuk kuralları ile aynı esaslara tabitutulan anayasalardır.Yazısız anayasalar nitelikleri gereği yumuşak anayasalardır.İstisna olarak yazılı olduğu hâlde değiştirilme bakımından …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)