Görüntülüyor 49 Sonuç(lar)
İÜHF 1. Sınıf Roma Hukuku

Adalet Kavramı

Adalet kavramı Romalılara göre adaletin tanımı yapılamaz çünkü bir tanım yapılsa ve ona göre bir şeylerin adil olup olmadığının kararı kılınsa çok fazla yanlış durum olur ve tanımlanan adalet anlayışı her yere uymaz. Adalet kavramı zamandan zamana, mekandan mekana değişebilir. Ülkeden ülkeye toplumdan topluma da değişebilir.  Adaleti eşitlik anlamıyla düşünebiliriz.  Bu konuda romalıların üç tür …

İÜHF 1. Sınıf Roma Hukuku

Yeryüzündeki Hukuk Sistemleri

Yeryüzündeki Hukuk Sistemleri A-)  ius naturale (doğal hukuk) B-) ius gentium ( insanların doğal Hukuku) C-) ius civile ( toplum Hukuku) A-)  Ius naturale Bütün canlı mahlukatların tabi olduğu hukuka denir. 3 tane çok önemli özelliği vardır. 1-)  Fizik ve ahlak yasalar 2-)  Değişmez olması 3-)  Yazılı olma mecburiyetinde olmaması 1-) Fizik ve ahlak yasalar …

Akitten Doğan Borçlar
İÜHF 1. Sınıf Roma Hukuku

Roma Hukuku’nda Kavramlar

Kavramlar   A-) Hukuk kavramı Adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir. Bu tanım hukuk kavramının üç fonksiyonunu da belirtir. Adalet- Toplumsal Yaşam- Düzen Adalet kavramında doğal hukuk ve pozitif hukuk ayrımı yapılır. Toplumsal yaşamda en az iki kişinin ilişkisinde hukuktan bahsedilebilir. İnsanın hayvanlar ve çevresiyle ilişkisinde de hukuk vardır. Düzen fonksiyonu da iki şekilde sağlanır birincisi …

İÜHF 1. Sınıf Roma Hukuku

İmparatorluk Dönemi

İmparatorluk Dönemi İmparatorluk dönemi ilk ve son olarak ikiye ayrılık çünkü ikisi de imparatorluk olsa bile çok farklıdır ilk imparatorluk döneminde cumhuriyetin bazı kurumları hala çalışırken son imparatorluk döneminde tamamen farklılaşmıştır. İlk imparatorluk dönemi :  Bu dönemde consul,  princeps olarak ifade ediliyor. Artık iki consul yerine tek princeps var. Octavianus veto edilmek istemiyor. Roma hazinesi …

İÜHF 1. Sınıf Roma Hukuku

Cumhuriyet Devrinin Sona Erme Nedenleri

Cumhuriyet Devrinin Sona Erme Nedenleri 1-) Halk Meclisinin Kalitesinin Düşmesi  Roma’da düzenlenen gladyatör dövüşleri ve kölelerin aslanlarla ve birbirleriyle dönüştürülmesi gibi faaliyetlerleve  bu oyunu düzenleyen şahısların halka zeytin, şarap ve para dağıtmasıyla sempatik görünerek oy toplanması sağlanıyordu, halk gerçekten Roma’nın iyiliğine olacak şekilde oy vermesini caydırıyordu.  2-) Gracchus Kardeşler ve Sulla Grachuss Kardeşler: Gaius ve …

İÜHF 1. Sınıf Roma Hukuku

Roma’da Pozitif Hukuk Kaynakları

12  levha kanunları İlk defa sözlü hukuk yazıya geçirildi. İlk elden bir kaynaktır. İlk kanunlaştırma hareketidir. İç olanaklardan hareketle oluşturulan bir kanundur yani süregelen örf adet hukuğun derlenmiş yazıya geçirilmiş halidir. İçerik  Bu kanunlarda ilk levhalar usul ve icra hukuğuyla ilgilirdir. Bu bize romalıların usul ve icra hukuğunu daha fazla önemsediğini gösteriyor. Eski hukuk devrinden …

İÜHF 1. Sınıf Roma Hukuku

Cumhuriyet Devri Roma Hukuku

Cumhuriyet Devri Krallıktan cumhuriyete geçiş nedenleri      + krallık döneminin sonlarına doğru çıkan particius ve pleb çatışması      + pleb sınıfının greve başlaması ve ayrılarak kendi devletlerini kurmak istemeleri bunun da particius sınıfının çıkarlarına ters düşmesi      + yeni ve eski rex arasında çıkan siyasi kavga Tüm bu karışıklıkların tek adam rejimi yüzünden kaynaklandığı düşünüldü …

YASAMA ORGANI
İÜHF 1. Sınıf Roma Hukuku

Roma Hukuku’nda Siyasi Devirler

Roma Hukuku’nda Siyasi Devirler       Romanın siyasi tarihi bügünki İtalya’nın başkenti olan roma şehrinin kuruluşuyla başlar.  Romanın kurulmasından önce Latium denilen bölgede yedi köyün  bulunduğu çok da siyasi birlikteliğin olmadığı çobanlık yaparak geçimlerini sağlayan İtalya kökenli Latinler  denilen çeşitli kavimler yaşanmaktaydı bu bölgenin Etrüskler tarafından işgal edilmesi sonucunda ve burada Etrüsklerin siyasi birliktelik kurmasıyla Roma …

borçlar
İÜHF 1. Sınıf Roma Hukuku

Ayni Akitler – Roma Borçlar Hukuku

AYNİ AKİTLER Ayni akitlerde tarafların karşılıklı irade uyumları yeterli değildir, eşyanın teslimi gereklidir.Consensus + res kuralı geçerlidir. Ödünç, ariyet, veda ve rehin olmak üzere dört tür ayni akit vardır.Bunların yanına isimsiz akitler de eklenebilir.1)TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ,MUTUUM)Mutuum misli bir malın daha sonra aynı cinsten aynı türden geri almak kaydıyla bir başkasınanakledilmesiyle yapılan akittir. Mülkiyet karşı tarafa …

Akitten Doğan Borçlar
İÜHF 1. Sınıf Roma Hukuku

Roma’da Akitten Doğan Borçlar

AKİTTEN DOĞAN BORÇLAR ROMA HUKUKUNDA AKİT KAVRAMI VE AKİTLER SİSTEMİRoma’da akite contractus denir. Akit borç ilişkisini kuran hukuki muameledir. Taraflar arasındauyuşma yoksa akit de yoktur. Aktin konusu borcun meydana getirilmesidir. Contractus sadece iuscivile tarafından borç ortaya çıkaran akit olarak ifade edilen anlaşmalardır. Ius civilenin tanıdığı akittiplerinin dışında kalan anlaşmalara pactum denir. Ius civileye göre pactumlar …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)