Görüntülüyor 13 Sonuç(lar)
PRÜ Hukuk Fakültesi, Prühf Anayasa

Devlet sistemleri 2

ABD’de Başkanlık Sisteminin İşlemesini Kolaylaştıran Unsurlar1-Siyasi kutuplaşma yok. Derin ideolojik ayrılık yok.2-Bizim anladığımız şekilde parti anlayışı yok. ABD’de serbest parti anlayışı var.3-Federalizm başkanlık sisteminin otoriterleşmesini engelliyor.4-Yargının tarafsız ve bağımsız olması.5-Basın …

PRÜ Hukuk Fakültesi, Prühf Anayasa

Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm – Başkanlık Sistemi

Aklileştirilmiş (Rasyonelleştirilmiş) ParlamentarizmParlamentarizmin zayıf yanları ortadan kaldırılarak güçlendirilmeye çalışılmış.Hükûmet İstikrarı: Hükûmetin kolay kolay yıkılmaması, görevden zor alınması.Siyasi İstikrar: Siyasi kurumların uzlaşı içinde beraber çalışması.Siyasi istikrarın sağlanması açısından hükûmet istikrarı önemli.Hükûmet …

PRÜ Hukuk Fakültesi, Prühf Anayasa

Bölgesel Devlet – Hükumet Sistemleri

Bölgesel Devlet (Karma Model)Bölgelerin yasama ve yürütme yetkileri bulunur. (Siyasi özerklik)Yargı teşkilatı ulusal teşkilata bağlı, yargı yetkisi yok.Bölgelerin anayasaları yok fakat özerklik statüsü belgeleri var. Yasama ve yürütme organınınişleyişinin, görevlerinin …

PRÜ Hukuk Fakültesi, Prühf Anayasa

Khk – Cbk – Ohal – Tüzük

KANUN YAPMAKanun yapmak için: 1-Teklif sunulması gerekir. (Teklif yazılı ve gerekçeli olmalı.)2-Meclis başkanına sunulur.3-İlgili komisyonda görüşülür.4-Komisyon raporuyla birlikte tekrar meclis başkanına gönderilir.5-Her bir milletvekiline tek tek gönderilir. Bu işlemden sonra …

PRÜ Hukuk Fakültesi, Prühf Anayasa, Uncategorized

Kanun-i Esasi 2 (devam)

1876 Kanun-i Esasisi sistematiktir, objektiftir, iktidarı sınırlamıştır. Bu bir anayasadır.Birtakım yargısal düzenlemeler yapılmıştır.-Hakimlerle ilgili karar alınacağı zaman bu Kanun-i Esasiye bakılarak yapılıyor. Hakimler güvence altınaalınıyor. Böylece hakimlere keyfi davranışlarda bulunmak …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)