Görüntülüyor 5 Sonuç(lar)
Devletin Ülkesi
İÜHF 2. Sınıf Milletlerarası Hukuk

Devletin Ülkesi

                                                                     DEVLETİN ÜLKESİ Ülkelerin egemenlikleri ve diğer topraklardan ayrılmasını sağlayan güzergah sınır olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanı sıra ayrım çizgisi de vardır, sınırların sahip olduğu statüye sahip değillerdir. Devletler aralarındaki sınırları iki yöntemle belirleyebilir. Bunlardan biri antlaşma diğeri ise üçüncü bir kişiye havale şeklindedir. Harita üzerinde belirlenen sınırlar genelde teknik bir sınır komisyonu tarafından arazi üstünde …

İÜHF 2. Sınıf Milletlerarası Hukuk

Milletlerarası Antlaşmalar 2

                 • Milletlerarası Antlaşmaların Hüküm Doğurması Bir antlaşmanın bağlayıcı hale gelmesi onun uygulanmaya başlanacağı anlamına gelmemektedir. Bir antlaşmanın hüküm doğurması yani uygulanmaya başlanması için yürürlüğe konulması gerekmektedir.            •.Uluslararası Hukuktaki Durumu Uluslararası hukuk açısından bir antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için, bütün tarafların antlaşma ile bağlı hale gelmelerine ilişkin işlemleri tamamlayıp bu durumu birbirlerine bildirmeleri gereklidir. Devletlerin onaylama …

İÜHF 2. Sınıf Milletlerarası Hukuk

Milletlerarası Antlaşmalar

                          •   Milletlerarası antlaşmaların önemi Sadece kendisine taraf olan ülkeler için bağlayıcılığı söz konusu olan uluslararası antlaşmalar, sınırlı etkilerine rağmen günümüzde uluslararası hukukun en önemli kaynağı haline gelmiştir. Bu önem 3 sebepten kaynaklanır: -İlk olarak, uluslararası antlaşmalara, yapılageliş kurallarının yazılı hali olmayan kısımlarının açıklığa kavuşturup yazılı hale getirmenin (kodifikasyon) bir yöntemi olarak başvurulmaktadır. -İkinci olarak, …

İÜHF 2. Sınıf Milletlerarası Hukuk

Milletlerarası Hukukun Kaynakları 1

                                                  ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI Maddi (Materyal) Kaynak: Kaynak, belli zamanda ve yerde geçerli olan hukuk kuralının hangi şartlarda nasıl ooluştuğunun açıklanmasında kullanılır. Şekli (Formal) Kaynak: Kaynak kavramı çoğu kez hukuk kuralının ortaya çıkış şeklini ya da yol ve yöntemini ifade etmek için kullanılır. Hukukun kaynakları ”bağlayıcı (asli) kaynaklar” ve yardımcı kaynaklar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Asli kaynaklar …

İÜHF 2. Sınıf Milletlerarası Hukuk

Milletlerarası Hukukun Temel Nitelikleri

İçindeki Başlıklar: Hukuk Kavramı – Uluslararası Hukuk Kavramı – Uluslararası Hukuk Kurallarının Uygulanışı – Uluslararası Hukukun Gelişim Süreci – Ulusal / Uluslararası Hukuk İlişkisi – Türk Hukukunda Sistem       HUKUK KAVRAMI      Hukuk Kavramı içerisine dahil olan kurallar farklı kaynaklardan gelişebilmektedir. Bu açıdan hukuk kurallarının tek başına özgün bir niteliği var diyemeyiz. Ancak, birçok hukuk …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)