Görüntülüyor 5 Sonuç(lar)
Devletin Ülkesi
İÜHF 2. Sınıf, Milletlerarası Hukuk

Devletin Ülkesi

                                                                     DEVLETİN ÜLKESİ Ülkelerin egemenlikleri ve diğer topraklardan ayrılmasını sağlayan güzergah sınır olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanı sıra ayrım çizgisi de vardır, sınırların sahip olduğu statüye sahip değillerdir. Devletler aralarındaki sınırları …

İÜHF 2. Sınıf, Milletlerarası Hukuk

Milletlerarası Antlaşmalar 2

                 • Milletlerarası Antlaşmaların Hüküm Doğurması Bir antlaşmanın bağlayıcı hale gelmesi onun uygulanmaya başlanacağı anlamına gelmemektedir. Bir antlaşmanın hüküm doğurması yani uygulanmaya başlanması için yürürlüğe konulması gerekmektedir.            •.Uluslararası Hukuktaki Durumu …

İÜHF 2. Sınıf, Milletlerarası Hukuk

Milletlerarası Antlaşmalar

                          •   Milletlerarası antlaşmaların önemi Sadece kendisine taraf olan ülkeler için bağlayıcılığı söz konusu olan uluslararası antlaşmalar, sınırlı etkilerine rağmen günümüzde uluslararası hukukun en önemli kaynağı haline gelmiştir. Bu önem …

İÜHF 2. Sınıf, Milletlerarası Hukuk

Milletlerarası Hukukun Kaynakları 1

                                                  ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI Maddi (Materyal) Kaynak: Kaynak, belli zamanda ve yerde geçerli olan hukuk kuralının hangi şartlarda nasıl ooluştuğunun açıklanmasında kullanılır. Şekli (Formal) Kaynak: Kaynak kavramı çoğu kez hukuk …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)