Görüntülüyor 14 Sonuç(lar)
MEF Hukuk Fakültesi MEF İdare Hukuku

KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI

OLAĞAN DÖNEMLERDE Anayasa 13.maddesi üzerinden incelenir. Ölçülülük ilkesi üzerine durulur. Kolluk faaliyetinin temel özelliği: temel hak ve özgürlükler konusunda bir sınırlandırma yapabilmesidir. Anayasal bütün güvenceler idareyi bağlayan sınırlardır. Beşeri faaliyetleri genel itibariyle ikiye ayırabiliriz: TCK’da suç olarak görülmüş durumlar (bir davranış teknik anlamda suç ise o bir serbeste alanı değildir) ve Suç Niteliğinde olmayan davranışlar. …

MEF Hukuk Fakültesi MEF İdare Hukuku

İDARENİN FAALİYETLERİ

KOLLUK KUVVETİ Kamu düzenini sağlamak için idare tarafından kolluk faaliyeti yürütülür. Kamu düzeninin net bir tanımını yapmak zordur. 1900’lü yılların başından beri kamu düzeni üç unsurda incelendi. Bu unsurlara klasik unsur denir. Kamu Güvenliği, Genel Sağlık (Kamu Sağlığı), Birlik ve Esenlik (Kamu Huzuru) çatısı altında incelenmiştir. Kamu güvenliği için kazaların olmaması can ve mal güvenliğin …

MEF Hukuk Fakültesi MEF İdare Hukuku

Kamu Hizmeti Usulleri Devam Notu

YAP-İŞLET USULÜ 1996 yılında yürürlüğe girmiş bir bakanlar kurulu kararıyla ilk olarak düzenlendi. Sonra 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile düzenlendi. Bu kanun esasında termik santrallerin kurulması ve işletilmesini konu alan bir düzenleme getirmiştir. Yapıyor, işletiyor, sözleşme süresi sonunda tesisin idareye dönmesi …

MEF Hukuk Fakültesi MEF İdare Hukuku Uncategorized

KAMU HİZMETİNDEN FAYDALANIRKEN KİŞİLERİN HUKUKSAL DURUMLARI

Hizmetten faydalanmaya aday olma konumu ve hizmetten yararlanma konumu olarak ayrılır. Kamusal yöntemlerle sunulan hizmetlerden faydalanmaya aday olanların hukuksal statüsü: kamusal nesneldir. Özel yöntemlerle sunulan hizmetlerde kamusal nesnel statüsüdür. Bu hizmetleri idare herkese eşit sunmak zorundadır. Hizmetten yararlanan konumunda ise örneğin devlet üniversitesinde okumak, Kamusal yöntemlerle sunulan hizmetlerden yararlanırken kamusal nesnel statüyüz. İdari yargıda çözülür. …

MEF Hukuk Fakültesi MEF İdare Hukuku

İDARENİN FAALİYETLERİ

KAMU HİZMETİ Kamu hizmeti hem faaliyet türü olarak ön plana çıkar. İdare hukukundaki pek çok ayrımın ortaya konulabilmesi için başvurulan bir kavramdır. Anayasal ya da yasal bir tanımı yoktur. Organik açıdan (örgütsel), faaliyeti kimin yaptığına bakarız. Kamusal bir faaliyet ise kamu tüzel kişiliği olarak görebiliriz. Kamu hizmetini yürüten teşkılatın kendisine bakarız.Maddi anlamda faaliyetinin amacını vurgular. …

MEF Hukuk Fakültesi MEF İdare Hukuku

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hizmet yerinden yönetimin bir kuruluşu değildir. Yerinden yönetimlerin bir kuruluşudur. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları herhangi bir hizmeti sunmazlar. Tarihi çok eskiye gider. Osmanlı dönemindeki Esnaf Locaları ve Ahi Evran tarafından kurulan Esnaf Teşkılatıdır. ’24 anayasasında ayrı bir hüküm yoktu. ’61 anayasasında düzenleniyor ilk kez. …

MEF Hukuk Fakültesi MEF İdare Hukuku

SOSYAL KAMU KURUMLARI

Sosyal kamu kurumları anayasada güvence altına alan sosyal hakları, sağlık ve emeklilik ilgili haklarını hayata geçiren kurumlardır. Sosyal kamu kurumlarının yerine getirdiği hizmetler sosyal kamu hizmetleri olarak karşımıza çıkar. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu olarak örnek verebiliriz. Çalışma hayatı esnasında kişilere sunulan sağlık güenceleri ve emeklilik hayatına karşı sunduğu ücret güvencesine dayanır. Türkiye …

MEF Hukuk Fakültesi MEF İdare Hukuku

HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI

Yerel yönetimlerden farklı olarak tek bir hizmetin yapılması amacıyla kurulmuş olan kuruluşlardır.Yerel yönetimlere göre daha yeni tarihlidirler. Kendi bütçeleri vardır. Türlerine baktığımızda: Milli Kamu Kurumları/ Mahalli Kamu Kurumları şeklinde bir ayrım yapabiliriz. Hizmet yerinden yönetimlerin bir kısmı tüm ülke düzeyinde hizmet sunan kamu kurumlarıdır. Biz bunlara milli kamu kurumları deriz. Vakıflar Genel Müdürlüğü, SGK, TCDD …

MEF Hukuk Fakültesi MEF İdare Hukuku

YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI

YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI Türk idare sisteminde üç tane mahalli idare vardır. Bunlar “il özel idaresi” “belediye” ve “köy”dür. Mahalli idareler anayasanın 127. Maddesinde düzenlenmiştir. İL ÖZEL İDARESİ İl sınırları ile çevrili coğrafi alanda yaşayan insanlların ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip yerinden yönetim kuruluşudur.İl özel idaresi kanunu, 5302 sayılı önceki yasadan önemli …

MEF Hukuk Fakültesi MEF İdare Hukuku

MERKEZİ İDARİ TEŞKILATI: BAŞKENT TEŞKILATI

Merkezin üstlendiği milli kamu hizmetleri devlet merkezinde planlanır ve yürütülür. Merkezi idari teşkılat 9 Temmuz 2018’den önce Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlıklıklardan oluşuyordu. 6771 sayılı Anayasa değişikliği ile Bakanlar Kurulu ve başbakanlık kaldırılmıştır. Merkezi İdari Teşkılat; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlıklar ve Yardımcı Kuruluşlardan oluşmaktadır. CUMHURBAŞKANLIĞI CUMHURBAŞKANI 2017 anayasa değişiklikleriyle cumhurbaşkanın idari görev ve yetkileri …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)