Görüntülüyor 8 Sonuç(lar)
Ticari İş
İÜHF 3. Sınıf Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticari İş

Ticari İş TTK MADDE 3- (1) Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütünişlem ve fiiller ticari işlerdendir. Ticari İş Karinesi nedir ? Ticari iş karinesiMADDE 19- (1) Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek kişi olan birtacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiğiveya işin ticari sayılmasına …

Rehnin Sona Ermesi ve Görevli Mahkeme
İÜHF 3. Sınıf Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Rehnin Sona Ermesi ve Görevli Mahkeme

Rehnin Sona Ermesi ve Görevli Mahkeme Rehin üç yol ile son bulabilir bunlar ; alacağın son bulması, rehin hakkının geçerliliğinin dolması ve rehinli varlığın yok olmasıdır. Alacağın Son Bulması Ticari işletme rehni temin ettiği alacağın son bulması ile ortadan kalkar. Alacaklı son bulma tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde rehin sicilden terkin için başvuruda bulunmak …

Rehin Verenin Yükümlülükleri + Rehin Alanın Hakları
İÜHF 3. Sınıf Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Rehin Verenin Yükümlülükleri + Rehin Alanın Hakları

Rehin Verenin Yükümlülükleri + Rehin Alanın Hakları Rehin Verenin Yükümlülükleri Rehin veren kişi öncelikli olarak ticari işletmenin değerini düşürecek davranışlardan kaçınmak zorundadır. Eğer bu durumun aksine hareketlerde bulunursa rehin alan bu davranışların yasaklanmasını mahkemeden isteyebilecektir. Eğer bu süreç ve bu sürecin gecikmesi hususunda bir tehlike var ise rehin alan mahkeme kararından önce de eğer gerekiyorsa …

Ticari İşletmede Rehin Kapsamı
İÜHF 3. Sınıf Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletmede Rehin Kapsamı

(TİTRK Madde 5/2 : Ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamıüzerinde rehin kurulması hâlinde, rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmişolan her türlü varlık; bir işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bir bütün olarakrehnedilmesi hâlinde ise bu gruba dahil varlıkların tamamı rehnedilmiş sayılır. Ticari işletmenin kapsamına sadece duran malvarlığını oluşturan varlıklar değil dönen malvarlığını oluşturan unsurlar …

Ticari İşletmede Rehin Kurulması
İÜHF 3. Sınıf Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletmede Rehin Kurulması

Ticari İşletmede Rehin Kurulması Ticari işletme sahipleri ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için zaman zaman kredi alma gereksinimine girebilir kredi alabilmek için ise ya şahsi ya ayni teminat verilmesi gerekmektedir. Eğer kişi teminat olarak kendini veya kefil gibi başka bir kişiyi teminat olarak gösteriyor ise bu şahsi teminata bir örnek olacaktır ancak taşınmaz veya taşınır bir mal …

Ticari İşletmenin Devri
İÜHF 3. Sınıf Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletmenin Devri

Ticari İşletmenin Devri TBK MADDE 202- Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan,bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri içinTürkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilanla duyurduğu tarihtenbaşlayarak, onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur. TBK MADDE 203- Bir işletme, başka bir işletme ile aktif …

Ticari İşletme
İÜHF 3. Sınıf Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme

Ticari işletme denilen olgu bir girişimci tarafından ekonomik çıkar sağlamak amacıyla emek ve sermayenin bağımsız bir şekilde bir araya getirilmesidir. Bir işletmenin ticari işletme olarak görülebilmesi için bu işletmenin esnaf faaliyeti düzeyini aşması beklenir. Gelir sağlama amacı ise geçici değil devamlı olmalıdır. Ticari İşletmenin Unsurları Esnaf İşletmesi Düzeyinin Geçilmesi Gelir Sağlama Amacının Bulunması Devamlılık Bağımsızlık …

Ticaret Hukukunun Düzenlenişi
İÜHF 3. Sınıf Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku Uncategorized

Ticaret Hukukunun Düzenlenişi Giriş

Ticaret Hukuku – Ticaret Hukukunun Düzenlenişi Sistemler Sübjektif Sistem Bu sisteme göre ticaret hukuku ticari faaliyetlerle uğraşan kişilere yani tacirlere uygulanan özel kuralların bütünüdür. Bu kurallar sadece tacirlere uygulanır sınıfsal bir ayrım yapılmaktadır. Başlangıç ve gelişme evrelerinde sadece lonca ya da şehir gibi mikro düzeylerde uygulansa da ticaretin gelişmesi ile şehir ve grup dışına taşınmış …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)