Görüntülüyor 5 Sonuç(lar)
Poliçe - Bono
İÜHF 3. Sınıf Kıymetli Evrak Hukuku Ticaret Hukuku

Poliçe – Bono

Poliçe – Bono Poliçe dolanım yeteneği olan, başvurma hakkı ile donatılmış, kabul bakımından özel düzenlemeye tabi tutulmuş bir havale ilişkisidir. Poliçe düzenleyen-muhatap-lehtar arasında üçlü bir ilişki oluşturur. Poliçe düzenleyen tarafından muhatap üzerine düzenlenir ve lehtara verilir. Düzenleyen, poliçeyi düzenleyen(keşide eden); muhatap, poliçeyi ödeyecek olan; lehtar ise kendisine ödeme yapılacak kişidir. Düzenleyen, muhataba ödeme; lehtara da …

Kambiyo Senetleri
İÜHF 3. Sınıf Kıymetli Evrak Hukuku

KAMBİYO SENETLERİ

Kambiyo senetleri poliçe, bono ve çektir. Poliçe üçlü bir ilişkidir. Poliçe, düzenleyen(D) tarafından ödeyecek olan kişi muhatap(M) üzerine düzenlenir ve kime ödenecek ise ona(L) verilir. Bono(emre yazılı senet) ikili bir ilişkidir. Bono düzenleyen tarafından düzenlenerek kime ödenecek ise ona verir. Çekte üçlü bir ilişkidir. Çek düzenleyen tarafından ödeyecek kişinin üzerine düzenlenir ve lehtara verilir. Çekte …

KIYMETLİ EVRAKIN İPTALİ
İÜHF 3. Sınıf Kıymetli Evrak Hukuku

KIYMETLİ EVRAKIN İPTALİ

Kıymetli evrakın iptali senedin zıyai halinde söz konusu olur. Senedin zıyai kavramından kasıt; senedin çalınma, kaybolma, yanma gibi durumlarda ibrazının imkansızlaşması ya da üzerine bir şey dökülmesi, silinmesi gibi nedenlerle üzerinde yazılı bulunan hakkın saptanmasının zorlaşması, imkansızlaşması halidir. TK m.651’e göre; kıymetli evrak zayi olduğu anda senet üzerinde hak sahibi olan kişinin talebi üzerine mahkeme …

Kıymetli Evrakta Def'iler
İÜHF 3. Sınıf Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrakta Def’iler

Kıymetli evrakta def’i; borçlunun bütün savunma olanaklarını ifade eder. NAMA YAZILI DEF’İLER Nama yazılı senetlerde def’iler borçluyu en iyi şekilde koruyan def’ilerdir. Çünkü nama yazılı senetlerde def’iler herkese karşı ileri sürülebilir. Nama yazılı senet alacağın temliki hükümleriyle devredildiği için temel ilişkiden kaynaklanan kişisel def’iler hamile karşı öne sürülebilir. EMRE VE HAMİLE YAZILI SENETLERDE DEF’İLER Emre …

Kıymetli evrak
İÜHF 3. Sınıf Kıymetli Evrak Hukuku Ticaret Hukuku

Kıymetli Evrak ve Devir Şekilleri

Kıymetli evrak KIYMETLİ EVRAK Ticaret Kanununun 645.maddesinin 1.fıkrasına göre: ‘’Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki bunların içerdikleri hak senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.’’ Kıymetli evrak bir borç senedidir ve bütün senetler bir hak içerir. Bono, poliçe ve çekte bu hak paradır. Kıymetli evrakın içerdiği hakkın mutlaka parasal bir değeri olmalıdır. Kıymetli evrakı …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)