Görüntülüyor 157 Sonuç(lar)
Akitten Doğan Borçlar
Borçlar Genel, İÜHF 2. Sınıf

Alacağın Devri – Borcun Üstlenilmesi – Borca Katılma

         Alacağın Devrinin Hükümleri          Borçlu, ifayı talep eden alacaklıya karşı çeşitli savunma imkanlarına sahiptir. İtiraz ve defi bunlardan ilk akla gelenlerdir. Alacağın devrinin kural olarak borçlunun durumunu ağırlaştıramayacağı kabul …

sosyoloji
İdare Hukuku, İÜHF 2. Sınıf

Kolluk Yaptırımları – Kollukların Yarışması

KOLLUK YAPTIRIMLARI İdarenin kamu düzenini sağlayabilmek, korumak ve bozulduysa geri getirmek amacıyla çeşitli yaptırımlara başvurması mevzuatta öngörülmüştür. Bu kolluk yaptırımları önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı işlem ve eylemlerdir. İdari yaptırımları idari …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)