Görüntülüyor 127 Sonuç(lar)
eşya hukuku
İÜHF 1. Sınıf Medeni H.

Yerleşim Yeri

YERLEŞİM YERİ Genel Olarak: Yerleşim yeri kişinin hayat faaliyetlerinin ve ilişkilerinin asıl merkezi olan yer şeklidir. Kişinin hukuki ilişkilerini belirli bir yerden yürütmesi için kişinin bir yerleşim yerine ihtiyacı vardır. Kamu hukuku yönünden kişinin seçimlerde nerede oy kullanacağı, hangi vergi dairesinde vergi vereceği ya da nereden sürücü ehliyeti alacağı kişinin yerine bağlıdır. Özel hukuk yönünde …

İÜHF 1. Sınıf Medeni H.

Hısımlık Konusu

HISIMLIK Kavram: Belirli kimseler arasında kurulan ve hukuki sonuçlar doğuran bağa hısımlık denir. Hısımlık üçe ayrılır: Kan Hısımlığı: kan bağıyla oluşur. Kayın Kısımlığı: Evlenme sonucu oluşur. Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık: Hakim kararıyla kurulan hısımlıktır. Kan Hısımlığı: Biri diğerinden gelen ya da ortak kökten gelenler arasındaki hısımlığa denir. Üstsoy-altsoy hısımlığı ve yansoy hısımlığı olmak üzere ikiye …

İÜHF 1. Sınıf Roma Hukuku

Adalet Kavramı

Adalet kavramı Romalılara göre adaletin tanımı yapılamaz çünkü bir tanım yapılsa ve ona göre bir şeylerin adil olup olmadığının kararı kılınsa çok fazla yanlış durum olur ve tanımlanan adalet anlayışı her yere uymaz. Adalet kavramı zamandan zamana, mekandan mekana değişebilir. Ülkeden ülkeye toplumdan topluma da değişebilir.  Adaleti eşitlik anlamıyla düşünebiliriz.  Bu konuda romalıların üç tür …

İÜHF 1. Sınıf Roma Hukuku

Yeryüzündeki Hukuk Sistemleri

Yeryüzündeki Hukuk Sistemleri A-)  ius naturale (doğal hukuk) B-) ius gentium ( insanların doğal Hukuku) C-) ius civile ( toplum Hukuku) A-)  Ius naturale Bütün canlı mahlukatların tabi olduğu hukuka denir. 3 tane çok önemli özelliği vardır. 1-)  Fizik ve ahlak yasalar 2-)  Değişmez olması 3-)  Yazılı olma mecburiyetinde olmaması 1-) Fizik ve ahlak yasalar …

Akitten Doğan Borçlar
İÜHF 1. Sınıf Roma Hukuku

Roma Hukuku’nda Kavramlar

Kavramlar   A-) Hukuk kavramı Adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir. Bu tanım hukuk kavramının üç fonksiyonunu da belirtir. Adalet- Toplumsal Yaşam- Düzen Adalet kavramında doğal hukuk ve pozitif hukuk ayrımı yapılır. Toplumsal yaşamda en az iki kişinin ilişkisinde hukuktan bahsedilebilir. İnsanın hayvanlar ve çevresiyle ilişkisinde de hukuk vardır. Düzen fonksiyonu da iki şekilde sağlanır birincisi …

Mezun Olunca Ne Kadar KYK Kredisi Öderim ?
İÜHF 1. Sınıf İÜHF 2. Sınıf İÜHF 3. Sınıf

Mezun Olunca Ne Kadar KYK Kredisi Öderim ?

Mezun Olunca Ne Kadar KYK Kredisi Öderim ? Açıklanan verilere göre KYK öğrenim kredisi alan her 5 kişiden 1’i mezuniyet sonrası borcunu ödeyemedi. Devlet tarafından yasal süresi için KYK kredi borcunu ödeyemeyenlere hemen icrai işlem başlatılmamasına rağmen gecikme faizinin işlemesiyle borcunuz her geçen gün artıyor. Bir uyarı yaptıktan sonra “Ne kadar kyk kredisi geri ödeyeceğim?” sorusunu sizlere …

İÜHF 1. Sınıf Roma Hukuku

İmparatorluk Dönemi

İmparatorluk Dönemi İmparatorluk dönemi ilk ve son olarak ikiye ayrılık çünkü ikisi de imparatorluk olsa bile çok farklıdır ilk imparatorluk döneminde cumhuriyetin bazı kurumları hala çalışırken son imparatorluk döneminde tamamen farklılaşmıştır. İlk imparatorluk dönemi :  Bu dönemde consul,  princeps olarak ifade ediliyor. Artık iki consul yerine tek princeps var. Octavianus veto edilmek istemiyor. Roma hazinesi …

İÜHF 1. Sınıf Roma Hukuku

Cumhuriyet Devrinin Sona Erme Nedenleri

Cumhuriyet Devrinin Sona Erme Nedenleri 1-) Halk Meclisinin Kalitesinin Düşmesi  Roma’da düzenlenen gladyatör dövüşleri ve kölelerin aslanlarla ve birbirleriyle dönüştürülmesi gibi faaliyetlerleve  bu oyunu düzenleyen şahısların halka zeytin, şarap ve para dağıtmasıyla sempatik görünerek oy toplanması sağlanıyordu, halk gerçekten Roma’nın iyiliğine olacak şekilde oy vermesini caydırıyordu.  2-) Gracchus Kardeşler ve Sulla Grachuss Kardeşler: Gaius ve …

Soybağı Hukukuna Giriş
İÜHF 1. Sınıf Medeni H.

Fiil Ehliyeti Yönünden Kişilerin Ayırımı

Fiil Ehliyeti Yönünden Kişilerin Ayırımı Ayırt etme gücüne sahip ergin kısıtlanmamış kişiler ehliyetli ancak bu gruba dahil olup kendisine yasal danışman atanmış kişilerin bazı durumları için kısıtlama getirilmiştir, ayırt etme gücüne sahip değilse tam ehliyetsizdir. kişi ayırt etme gücüne sahip küçük ya da kısıtlı ise sınırlı ehliyetsizler grubuna girer. Ehliyetliler: Yasal Danışman Atanmasının F ii …

İÜHF 1. Sınıf Medeni H.

Hak Ehliyeti

HAK EHLİYETİ Hak ehliyeti haklara ve borçlara sahip olabilme ehliyetidir. Bu anlamıyla hak ehliyeti ve kişilik eş anlamlıdır. Hak ehliyetinin genellik ve eşitlik olmak üzere iki ana prensibi vardır. Genellik: Her insan hak ehliyeti vardır. Eşitlik: Hak ehliyetine herkes, hiçbir ayrım yapılmadan eşit olarak sahiptir. Hak Ehliyetine Getirilen Farklılıklar: a) Evlenme Yasağı: Medeni kanuna göre …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)