Görüntülüyor 2 Sonuç(lar)
İnsan Hakları İÜHF 3. Sınıf

Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Rapor ve Soruşturma Usulü

Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Rapor ve Soruşturma Usulü A- Rapor Usulü Rapor usulünde raportörler genel itibariyle, bir devletin insan hakları bağlamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini, varsa mazeretlerini ileri sürdüğü bir beyandır. Bölgesel sistemlerde rapor usulü görülmez, genellikle BM sistemlerinde görürüz. Devletin verdiği ilk rapor ‘Başlangıç Raporu’dur. Devlet başlangıç raporunu ilgili komitenin denetim organına sunar ve …

İnsan Hakları İÜHF 3. Sınıf

Modern İnsan Hakları Hukukunun Doğuşu

Modern İnsan Hakları Hukukunun Doğuşu 1848 Devrimi sonrasındaki gelişmelerden bazıları insan hakları bağlamında olmuştur. Bunlar bazı sosyal hakları, genel oy ilkesi gibi haklardır. (Genel oy ilkesine kadınlar dahil edilmemiştir.) 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Versay Antlaşması Eki ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kurulmuştur. Bu örgüt hala çalışmalarına devam eden, çalışma yaşamında hakların yaşama geçirilmesi ve …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)