Görüntülüyor 8 Sonuç(lar)
Nişanlanma
Hacettepe Hukuk Fakültesi Hacettepe Medeni

Nişanlanma

MK.m.118 ‘Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz.’ Nişanlanmanın Şartları 1)Ehliyet -Tam ehliyetliler ve sınırlı ehliyetliler (yasal danışman onayı gereken durumlar arasında nişanlanma sayılmamış) nişanlanabilir. -Tam ehliyetsizler nişanlanamaz. -Sınırlı ehliyetsizler yasal temsilci rızasını almak zorunda. Rıza alma sonra veya öncesinde gerçekleşebilir. 2)Nişanlanma İradesi : Şekli bir şartı yoktur. Ör….Açık …

Hacettepe Hukuk Fakültesi Hacettepe Medeni

Gerçek Kişilerin Ehliyetleri

Fiil Ehliyetinin Şartları -Ayırt etme gücüne sahip olmak -Erginlik(Rüşt) -Kısıtlı Olmamak Ayırt Etme Gücünün Bulunması : Akla uygun şekilde davranmaktır, kişinin yaptığı davranışın sonuçlarını bilip bilmemesi durumu. MK.m.13 bu durumu örneklendirme ile açıklar. Ergin her bireyin ayırt etme gücüne sahip olduğu karine olarak kabul edilir. Ayırt etme gücü bazen kişi üstünden kalkar bu nedenle fiilin …

Hacettepe Hukuk Fakültesi Hacettepe Medeni

Hacettepe Üniversitesi Medeni Hukuk Vize Özeti

Hacettepe Üniversitesi Medeni Hukuk Vize Özeti Merhaba arkadaşlar Hacettepe Üniversitesi Medeni Hukuk vize sınavına yönelik özet notumuzu Unipubs uygulamasında satışa çıkardık. Bu notu okuyarak sınava hazırlık sürecinde büyük bir verim alacağınızı düşünüyoruz. Ayrıca bu notlardan gelecek gelir ile sitemize ve yazarlarımıza yönelik yatırımlarımıza maddi kaynak oluşturacağız şimdiden destekleriniz için teşekkür ederiz. Hacettepe Üniversitesi Medeni Hukuk …

Hacettepe Hukuk Fakültesi Hacettepe Medeni

Hakkın Kötüye Kullanımı Kavramı ve İçeriği

Hakkın kötüye kullanımı durumunun ortaya çıkışı hukukun şekilci oluşundan kaynaklanan katılığı gidermektir. Çünkü bu sınırları çizili hukuk kurallarının kullanımı  bazen kişiler için dayanılmaz sonuçlara sebep olabilir. Bireyci Hukuk Görüşü Yazılı hukuk kurallarını esas alır ve hakkın kötüye kullanımı durumuna karşıdır. Kişilere hukuk düzeninin çizdiği sınırlar dışında bir sınır tanımaz, kişiler sınırlar içerisinde haklarını istedikleri şekilde …

Hacettepe Hukuk Fakültesi Hacettepe Medeni

Medeni Hukuk – Dürüst Davranma

DÜRÜST DAVRANMA Hakların nasıl ve hangi kurallara uyularak kullanılacağını ve borçların nasıl ve nelere uyularak yerine getirileceğini gösterir, hakların içerik ve kapsamını belirler. Medeni Kanun’un ikinci maddesi bu konu üzerinde durur. Genel Olarak Hakların Kullanılması Hak, hukuki olarak korunan ve bu korumadan faydalanan kişinin iradesine bırakılan menfaat ve yetkilerdir. Hakkın kullanılması, kişilerin bu menfaat ve …

Hacettepe Medeni

Medeni Hukuk – İyi Niyet Kavramı

İYİNİYETGenel Olarak Hakların Kazanılmasıİyiniyet yalnızca mal varlığı haklarının değil istisna da olsa başka hakların ediniminde, hüküm vesonuçlar doğurmasında önem taşır. Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına hukuk dilinde “hakkınkazanılması” adını veriyoruz. Malvarlığı kategorisindeki hakların kazanımı genellikle iki şekildedir:1-Devren Kazanma : Bir kişi, sahip olduğu hakkı bir başkasına devreder. Hakkın devredildiği kişi buhakkı devren kazanmış olur.2-Aslen Kazanma …

Hacettepe Medeni

Medeni Hukukun Uygulanması

Medeni Hukukun UygulanmasıGenel olarak hukukun uygulanması soyut ve genel içerikli hukuk kurallarının hayatta karşılaşılandurumların özellikleri göz önünde tutularak uydurulmasıdır. Hukukun uygulanmasından sorumluolanlar yargı mercileridir. Hakimler, hukuki anlaşmazlıkları çözümleyebilmek için hukuku uygulamakzorundadır, bunu nasıl yapacaklarını kural olarak yargılama (muhakeme) usulüyle ilgili kanunlardüzenler. İzlenen aşamalar Sorunun hangi hukuk dalıyla alakalı olduğunun tespiti Sorunla alakalı hukuk kurallarının araştırılması …

Hacettepe Hukuk Fakültesi Hacettepe Medeni

Medeni Hukuk Giriş Dersi

Hukuk – Toplum halinde yaşayan kişilerin sosyal bakımdan önemli olan davranışlarını düzenleyen,ortak toplum hayatının huzur ve güvenliğinin devamını sağlamak için koyulan emir ve yasaklarıntümüdür, maddi yaptırımları (müeyyideleri) vardır. İstisnai olarak yaptırımsız hukuk kuralları davardır.Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar Hukuk Ahlak Din Gördü Adet/Örf1.Hukuk ve Din İlişkisi – Din kuralları daha çok Allah ve insanlar arasındaki uhrevi …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)