Görüntülüyor 21 Sonuç(lar)
ANAYASA YARGISI
Hacettepe Anayasa Hacettepe Hukuk Fakültesi

SİYASAL PARTİ YASAKLARI VE SINIRLAMALAR

Parti Kapatma… *Siyasi partiler, devletin ülkesi, milletiyle bütünlüğüne aykırı davranamaz. Federal yapıyısavunamaz.*Monarşik partiler yasaktır.*Laiklik esastır.*Sınıf-zümre egemenliği yasaktır.*Diktacı ve total partiler yasaktır.*Siyasi partiler ticaret yapamaz.*Siyasi partiler, yabancı ülkeden mali yardım alamaz.*** Anayasada bulunmayan sebeple parti kapatılamaz.***Bir partinin kapatılmasına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine AYMkarar verir.***Anayasa Mahkemesi’nin ceza muhakemesi kanununu uygulamamasının sebebi partileridaha kolay kapatabilmektir. SİYASİ …

Nişanlanma
Hacettepe Hukuk Fakültesi Hacettepe Medeni

Nişanlanma

MK.m.118 ‘Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz.’ Nişanlanmanın Şartları 1)Ehliyet -Tam ehliyetliler ve sınırlı ehliyetliler (yasal danışman onayı gereken durumlar arasında nişanlanma sayılmamış) nişanlanabilir. -Tam ehliyetsizler nişanlanamaz. -Sınırlı ehliyetsizler yasal temsilci rızasını almak zorunda. Rıza alma sonra veya öncesinde gerçekleşebilir. 2)Nişanlanma İradesi : Şekli bir şartı yoktur. Ör….Açık …

Hacettepe Hukuk Fakültesi Hacettepe Roma

Roma Hukuku Final Özeti

Merhaba arkadaşlar vize döneminden itibaren Unipubs uygulamasında vize-final özet notlarımızı yayınlamaya başlamıştık ve sizlerden de çok güzel dönüşler almıştık. Hacettepe Üniversitesi Hukuka Giriş Final sınavına yönelik hazırlanan notumuzu Unioubs uygulamasında satışa sunduk. İçerik kısmını sizler ile de paylaşıyoruz eğer almak isterseniz uygulamadaki dükkanlar kısmında HUKUKNOTUM dükkanımızı bulabilir ve notumuza ulaşabilirsiniz. UniPubs’ta Roma Hukuku Final Özeti …

Hacettepe Hukuk Başlangıcı Hacettepe Hukuk Fakültesi Uncategorized

Hukuka Giriş Final Özeti

Merhaba arkadaşlar vize döneminden itibaren Unipubs uygulamasında vize-final özet notlarımızı yayınlamaya başlamıştık ve sizlerden de çok güzel dönüşler almıştık. Hacettepe Üniversitesi Hukuka Giriş Final sınavına yönelik hazırlanan notumuzu Unioubs uygulamasında satışa sunduk. İçerik kısmını sizler ile de paylaşıyoruz eğer almak isterseniz uygulamadaki dükkanlar kısmında HUKUKNOTUM dükkanımızı bulabilir ve notumuza ulaşabilirsiniz. UniPubs’ta HUKUKA GİRŞİ FİNAL ÖZETİ …

Hacettepe Hukuk Başlangıcı Hacettepe Hukuk Fakültesi

Müeyyide (Yaptırım)

Müeyyide —> Yaptırımı olan hukuk kurallarına lex perfecta (tam kanun) yaptırımı olmayan hukuk kurallarına ise lex imperfecta (eksik kanun) denir. Milletlerarası hukukta müeyyide yoktur. Müeyyidenin iki unsuru vardır -: cebir ve tehdit. Hukuk normunun ihlali halinde değişik yaptırımlar, 1-ceza 2-cebri icra 3-tazminat 4-işlemin iptali 5-hükümsüzlük             1-Cebri İcra •Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklı kişinin bu …

Hacettepe Hukuk Fakültesi Hacettepe Roma

ROMA HUKUKU’NUN YARATICI VE YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI

Roma hukukunun  yaratıcı kaynaklarının ortaya çıkışı siyasal tarihle paraleldir.Bu kaynakları dört bölümde incelenmektedir. 1.KRALLIK DÖNEMİ(M.Ö.753-M.Ö.509) Roma’da en eski hukuk, örf ve adet hukukudur Krallık döneminde mutlak egemen gücün kralda toplanmış olması kralın yasama alanında da mutlak yetkileri olması sonucunu doğurmuştur. Roma’da en eski hukukçular Rahiplerdi.Rahiplerin hem toplumu düzenleyip yönetmeleri hem de hukuk işleriyle uğraşmaları eski …

Hacettepe Hukuk Fakültesi Hacettepe Roma

ROMA HUKUKU’NUN KAYNAKLARI

Roma Hukuku’nun bilgi kaynakları, Iustinianus’un imparator olduğu dönem esas alarak Iustinianus öncesi bilgi kaynakları, Iustinianus derlemesi (Corpus Iuris Civilis – C.I.C.) ve Iustinianus sonrası bilgi kaynakları olarak üçe ayrılır. Iustinianus Öncesi Bilgi Kaynakları Bu dönemin en önemli eser Gaius’un yazmış olduğu Institutiones (müessesler=kurumlar) adlı eseridir. Bu eser Klasik Roma Hukuku hakkında genel bir bilgi vermektedir. …

Hacettepe Hukuk Başlangıcı Hacettepe Hukuk Fakültesi

KAMU HUKUKU II

D.CEZA HUKUKU Suçun ne olduğunu ve suç işleyene ne ceza verileceğini gösteren hukuk dalıdır. -Geniş anlamda ceza hukuku- maddi ceza hukuku+ infaz hukuku ve şekli ceza hukuku içerir -Dar anlamda ceza hukuku(maddi ceza hukuku)- (1)ceza genel: sadece suç ve ceza incelenir. (2)ceza özel: belli tip suç ve cezaların özel olarak incelendiği hukuktur. Ceza hukukunun kaynağı, …

Hacettepe Hukuk Fakültesi Hacettepe Medeni

Gerçek Kişilerin Ehliyetleri

Fiil Ehliyetinin Şartları -Ayırt etme gücüne sahip olmak -Erginlik(Rüşt) -Kısıtlı Olmamak Ayırt Etme Gücünün Bulunması : Akla uygun şekilde davranmaktır, kişinin yaptığı davranışın sonuçlarını bilip bilmemesi durumu. MK.m.13 bu durumu örneklendirme ile açıklar. Ergin her bireyin ayırt etme gücüne sahip olduğu karine olarak kabul edilir. Ayırt etme gücü bazen kişi üstünden kalkar bu nedenle fiilin …

Hacettepe Hukuk Fakültesi Hacettepe Roma

Roma Siyasal Tarihinin Ana Hatları ve Roma’nın Siyasi Dönemleri

Roma Siyasal Tarihinin Ana Hatları ve Roma’nın Siyasi Dönemleri Roma’nın siyasal tarihinin başlangıcı Roma şehrinin kuruluşuna denk gelir.Roma’nın siyasal tarihi dört farklı döneme ayrılır: Krallık Dönemi (M.Ö. 753 – M.Ö. 509) 1.Kral(Rex) Kral devletin yönetimine dair her türlü iktidarı elinde toplamıştı. Kral, siyasi lider olmasının yanı sıra başrahip, başkomutan, başyargıç idi. Kral, kamu hukuku kurallarını …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)