Görüntülüyor 8 Sonuç(lar)
Hacettepe Hukuk Başlangıcı Hacettepe Hukuk Fakültesi Uncategorized

Hukuka Giriş Final Özeti

Merhaba arkadaşlar vize döneminden itibaren Unipubs uygulamasında vize-final özet notlarımızı yayınlamaya başlamıştık ve sizlerden de çok güzel dönüşler almıştık. Hacettepe Üniversitesi Hukuka Giriş Final sınavına yönelik hazırlanan notumuzu Unioubs uygulamasında satışa sunduk. İçerik kısmını sizler ile de paylaşıyoruz eğer almak isterseniz uygulamadaki dükkanlar kısmında HUKUKNOTUM dükkanımızı bulabilir ve notumuza ulaşabilirsiniz. UniPubs’ta HUKUKA GİRŞİ FİNAL ÖZETİ …

Hacettepe Hukuk Başlangıcı Hacettepe Hukuk Fakültesi

Müeyyide (Yaptırım)

Müeyyide —> Yaptırımı olan hukuk kurallarına lex perfecta (tam kanun) yaptırımı olmayan hukuk kurallarına ise lex imperfecta (eksik kanun) denir. Milletlerarası hukukta müeyyide yoktur. Müeyyidenin iki unsuru vardır -: cebir ve tehdit. Hukuk normunun ihlali halinde değişik yaptırımlar, 1-ceza 2-cebri icra 3-tazminat 4-işlemin iptali 5-hükümsüzlük             1-Cebri İcra •Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklı kişinin bu …

Hacettepe Hukuk Başlangıcı Hacettepe Hukuk Fakültesi

KAMU HUKUKU II

D.CEZA HUKUKU Suçun ne olduğunu ve suç işleyene ne ceza verileceğini gösteren hukuk dalıdır. -Geniş anlamda ceza hukuku- maddi ceza hukuku+ infaz hukuku ve şekli ceza hukuku içerir -Dar anlamda ceza hukuku(maddi ceza hukuku)- (1)ceza genel: sadece suç ve ceza incelenir. (2)ceza özel: belli tip suç ve cezaların özel olarak incelendiği hukuktur. Ceza hukukunun kaynağı, …

Hacettepe Hukuk Başlangıcı Hacettepe Hukuk Fakültesi

Hukuk Başlangıcı – Kamu Hukuku

Kamu hukuku, bir devletin ülkesindeki kişiler ve diğer devletlerle ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarıdır. Kamu hukuku-özel hukuk ayrımı daha çok Kıta Avrupası hukukunda yaygındır. Anglo-Sakson ve Türk İmparatorluk Döneminde kamu hukuku-özel hukuk ayrımı yoktur. Kamu Hukukunun Özellikleri: Mülkiyet çatışma değil çalışma sebebidir. Tartışılmaz ve tartışılması anlamsız olan en üst gerçek Mutlak Varlıktır. İnsanlar fıtrat, mal ve …

Hacettepe Hukuk Başlangıcı Hacettepe Hukuk Fakültesi

Hukuka Giriş Vize Özeti – Hühf

Merhaba arkadaşlar aşağıda içindekiler kısmını sizinle paylaştığımız ve sınava yönelik olarak yazarlarımız tarafından sizler için özel hazırlanan Hukuka Giriş Vize Özeti notumuz Unipubs uygulamasında satışta. Unipubs uygulamasıyla notu satın alabilir her marka telefon ve tabletlerinizde ve ayrıca bilgisayarlarınızda notu görüntüleyebilirsiniz. Kargo bekleme derdi olmadan nota ulaşabilirsiniz. Uygulamayı —–> https://unipubs.com/indir/ adresinden indirebilirsiniz. Uygulama içerisinde üst kısımda …

Hacettepe Hukuk Başlangıcı

Pozitif Hukukun Kaynakları | HÜHF Hukuk Başlangıcı

-Bir toplumda devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama erklerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların hak ve ödevlerini, özgürlüklerini saptayan ve düzenleyen, yasa sıralamasında en önde gelen yasa ve temel bir kanundur. Anayasanın Üstünlüğü Prensibi- Anayasa ülkedeki bütün mevzuatların üstündedir, altındaki normların hiçbiri ona aykırı olamaz. Çerçeve Anayasa– Çerçeve anayasalar temel hükümlerden oluşur. Soyut niteliklidir. Kazuistik …

Hacettepe Hukuk Başlangıcı Hacettepe Hukuk Fakültesi

Hukuk-Mülkiyet İlişkisi

Mülkiyet, tüm hukuk disiplinlerinin üzerinde durduğu önemli bir konudur. İlk Çağ Hukuk-Mülkiyet İlişkisi -Mülkiyet ortaklığının olduğu düşünülen bu döneme “altın çağ” denmiştir. -Liberaller, İlk Çağ’da özel mülkiyet anlayışının var olduğunu düşünürken; sosyalistler olmadığını iddia eder. Hamurabi yasasına göre: -Taşınır malın zilyedi, maliki sayılırdı. -Kimse sahibi olmadığı bir malı satamazdı. -Taşınmaz malların satışı içi sözleşme yapılırdı. …

Hacettepe Hukuk Başlangıcı

Hukuk Başlangıcı 1. Hafta

HUKUKUN TOPLUMDAKİ FONKSİYONUA.Hukukun Adalet Fonksiyonu:Hukukun amacı, adaleti sağlamak ve adalete hizmet etmektir.Adaletin Çeşitleri1.Sınıflandırma: Sübjektif Adalet-Soyut ve geniş anlamdaki adalettir. Objektif Adalet-Somut ve dar anlamdaki adalettir.2.Sınıflandırma: Denkleştirici Adalet-Mutlak eşitliği esas alan adalet türüdür. Genellikle özel hukukta kullanılır. Dağıtıcı Adalet-Mutlak değil nispi(görece) eşitliği esas alır. Çoğunlukla kamu hukukunda kullanılır. Hakkaniyet (Nasfet, Nefaset)-Adaletin merhametle yumuşatılmış halidir. Genel kuralın …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)