Görüntülüyor 4 Sonuç(lar)
ANAYASA YARGISI
Hacettepe Anayasa Hacettepe Hukuk Fakültesi

SİYASAL PARTİ YASAKLARI VE SINIRLAMALAR

Parti Kapatma… *Siyasi partiler, devletin ülkesi, milletiyle bütünlüğüne aykırı davranamaz. Federal yapıyısavunamaz.*Monarşik partiler yasaktır.*Laiklik esastır.*Sınıf-zümre egemenliği yasaktır.*Diktacı ve total partiler yasaktır.*Siyasi partiler ticaret yapamaz.*Siyasi partiler, yabancı ülkeden mali yardım alamaz.*** Anayasada bulunmayan sebeple parti kapatılamaz.***Bir partinin kapatılmasına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine AYMkarar verir.***Anayasa Mahkemesi’nin ceza muhakemesi kanununu uygulamamasının sebebi partileridaha kolay kapatabilmektir. SİYASİ …

Hacettepe Anayasa Hacettepe Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku Vize Özeti – Hühf

Anayasa Hukuku Vize Notu hocanın üzerinde durduğu konular baz alınarak açık, anlaşılır bir dille yazılmıştır. Merhaba arkadaşlar Hacettepe Üniversitesi Anayasa Hukuku vize sınavına yönelik özet notumuzu Unipubs uygulamasında satışa çıkardık. Bu notu okuyarak sınava hazırlık sürecinde büyük bir verim alacağınızı düşünüyoruz. Ayrıca bu notlardan gelecek gelir ile sitemize ve yazarlarımıza yönelik yatırımlarımıza maddi kaynak oluşturacağız …

Hacettepe Anayasa

Anayasa Hukuku Kavramları

1)ULUSLARASI ANAYASA HUKUKUAİHS: Avrupa düzeninin kısmi anayasasıdır.! !AİHS’nin uygulanması için anayasaya uygun olması şartı aranmaz, anayasaya aykırılığıiddia edilemez.!Milletlerarası sözleşmelerle ilgili Bakanlar Kurulu Kararnameleri, Danıştay denetimine tabideğildir çünkü bunlar ‘ayrılmaz işlem’dir. 2)ANAYASA HUKUKUNUN KONUSU-Yasama, yürütme, yargı organı ve birbirleri ile olan ilişkisi-İnsan hakları-Devlet ve anayasa yargısıAnayasa hukukunun konularıdır.→Anayasa hukuku hem evrenseldir hem deyereldir. ►Kamu Hukuku: Birey …

Hacettepe Anayasa Hacettepe Hukuk Fakültesi

Anayasa ve Üstünlüğü

ANAYASA VE ÜSTÜNLÜĞÜ 1)Anayasal Adalet: Adalet: Denkleştirici, dağıtıcı, sosyal adalet ve hakkaniyetten oluşur. Dört parçası ile bir bütünü oluşturur. -Denkleştirici Adalet: Herkes için eşitlik düşüncesi ile hareket eder. -Dağıtıcı Adalet: Eşitler arası eşitlik düşüncesi ile hareket eder. -Hakkaniyet: Yumuşatılmış adalettir. Örneğin: İki işçiden daha çok yıpranana yıpranma payı gözetilmesi.. -Sosyal Adalet: Adaletin toplumsal yönü. Hukuk: …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)