Görüntülüyor 26 Sonuç(lar)
Genel Kamu H. İÜHF 1. Sınıf

İlkel Toplumda Eşitliğin Korunması

İLKEL TOPLUMDA EŞİTLİĞİN KORUNMASI İlkel toplumlar eşitliğin sağlanması için katı gelenekler oluşturmuştur. Sadece kabile önderlerinin denetlenmesiyle kalmamış oluşabilecek ayrıcalıklı bir grubun önüne geçilmesi sağlanmıştır. Kişilerin sosyal becerileri karşısında bekleyebileceği tek şey saygıdır. Örneğin çok iyi bir avcı bu yeteneğiyle diğerlerinin üstüne geçmesi söz konusu değildir. Bu yüzden avcı avladığı hayvanı yiyemez diğer kabile üyelerine dağıtır …

Devletin Kökeni
Genel Kamu H. İÜHF 1. Sınıf

Devletin Kökeni

Devletin Kökeni Devletin ilk kez ne zaman, nasıl tam olarak ortaya çıktığı, kökeni hayli eskiye dayanan merak konusudur. Bu konu hakkında birçok düşünür ortaya fikir atmıştır. Modern antropoloji çıkana kadar bu konudaki fikirler bilimsel değil de varsayımlara dayanmaktadır. Modern antropolojinin bilim olarak kabul edilmesinden sonra yapılan araştırmalar sonucu birçok yanlış ve tutarsız bilgi ortadan kaldırılmıştır. …

Genel Kamu H. İÜHF 1. Sınıf

Jean Bodin

JEAN BODİN Devlet, egemen bir varlıktır. Devleti hukuki açıdan sağlam bir temele oturtmuştur. Devlet, kişisel menfaatlerden önce gelir. DEVLET: Ailelerin mülkleriyle beraber, egemen bir güç tarafından hukuka uygun şekilde yönetilmesidir. Aileyi devletin temeli olarak görmesi Aristo’yu çağrıştırır. Bodin’e göre aile; babanın otoritesi altında birleşen, özel mülkiyete sahip, devletten önce var olan, doğal bir varlıktır. Ailenin …

Genel Kamu H. İÜHF 1. Sınıf

Machiavelli

Machiavelli Orta Çağ’la bağlantıyı kesmiştir. Meşruiyetin kaynağının din olduğu düşüncesinden tamamen uzaklaşmıştır. Devletin insanı ahlaklı yapmak gibi bir amacı yoktur. Bilakis ahlak, devlete hizmet eder. Politikayı ve devleti, din ve ahlaktan ayırmıştır. Hatta dini ve ahlakı devletin hizmetine sunmuştur. Sistem zora dayalıdır. Sebebi ise ülkenin birliğini sağlamaktır. Prens ve Siyaset Üzerine Konuşmalar isimli eserleri önemlidir. …

FAİLLİK TÜRLERİ
Genel Kamu H. İÜHF 1. Sınıf

İslam Düşünürleri

FARABİ’NİN GÖRÜŞLERİ ·         İnsanların toplum içinde yaşamaya ihtiyaçları vardır. Bu nedenle devlet oluşumu doğaldır. ·         En önemli amaç mutluluktur. Mutluluk anlayışı ise İslam’a uygun bir birey olmaktan geçer. ·         İnsanlara doğru yolu ancak iyi bir yönetici gösterir. ·         Farabi’ye göre iki çeşit toplum vardır: tam toplumlar ve eksik toplumlar. Mutluluk ilkesini gerçekleştirebilenler tam, gerçekleştiremeyenler eksik toplumlardır. ·         Tam toplumları da …

Zarar ve Tazmini
Genel Kamu H. İÜHF 1. Sınıf

Ortaçağ’da Seküler Görüşler

Ortaçağ’da Seküler Görüşler DANTE’nin görüşleri ·         En önemli eseri Monarşi’dir. ·         Bu eserde dünya barışının nasıl sağlanacağından bahsetmiştir. ·         Evrensel bir imparatorluk kurulursa dünyada kötülük kalmayacağını savunur. Bu evrensel imparatorlukta Romalılar kurucu olmalıdır. Çünkü Roma hukuku evrensel iyidir. Bu sebeple Romalılar’ın hakimiyetinin Tanrı’dan geldiğini savunmuştur. ·         Dante, monarşi sayesinde kurulacak olan bir dünyevi düzeni savunmuştur. ·         Dante’ye göre insan diğerlerini …

brown and black wooden chairs inside room
Genel Kamu H. İÜHF 1. Sınıf

ORTA ÇAĞ VE FEODALİTE

ORTA ÇAĞ VE FEODALİTE ·         Batı Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra meydana gelen olaylar sistemin değişmesine neden olmuştur. Bu dönemde okuryazarlık sadece din adamlarında bulunmaya başlamış; kanunların yerini Tanrıya ve toprak sahibi olmaya dayanan güçler almıştır. ·         Özellikle Karolenj İmparatorluğunun ortadan kalkmasının ardından Batı Avrupa’ya feodalite hakim olmuştur. ·         Aristokrasi devlet kurumlarını tamamen doldurmuştur. Bu dönemde elinde ne kadar …

Genel Kamu H. İÜHF 1. Sınıf

KARMA YÖNETİM FİKRİNİ SAVUNANLAR

KARMA YÖNETİM FİKRİNİ SAVUNANLAR POLYBIOS ·         “Evrensel Tarih” isimli eseri yazmıştır. Roma Anayasa düzenini incelediği bu eserde yönetim şekillerini tıpkı Aristoteles gibi altıya ayırmıştır: iyi olanlar; krallık, aristokrasi, demokrasi Kötü olanlar: demagoji, oligarşi, monarşi-tirani. ·         Güç sahibi olanlar güçsüzlere baskın gelir. Yani iktidar güçten gelir. ·         Yönetim biçimleri zaman içinde birbirini takip eder. Her biri sırayla tarihte yer …

Genel Kamu H. İÜHF 1. Sınıf

İMPARATORLUK DÖNEMİ

İMPARATORLUK DÖNEMİ ·         Krallık dönemi(Roma’nın kuruluşundan M.Ö. 509’a kadar)  başta klan ortaklığı şeklindedir.. Siyasi yapılanmada patria potestas(aile ve babanın otoritesi) anlayışı etkili olmuştur. ·         Roma’nın ilk dönemlerinde siyasi yapı iki meclis ve seçilmiş bir kraldan oluşmuştur. ·          Bu meclislerden biri halk meclisidir(comitia curia). Bu meclis kralı seçer. ·          Diğer meclis Senato’dur. Bu meclis aile şeflerinden oluşur. Danışma görevi yapar. ·         Comitia curia kararları alma ve uygulama …

Genel Kamu H. İÜHF 1. Sınıf

Helenistik Dönem

HELENİSTİK DÖNEM ·         Bu dönemde Makedonyalılar’ın hakimiyeti vardır. ·         Klasik Yunanistan döneminden farklı olaylar ve olgular gelişmiştir. Örneğin bu dönemde felsefe okulları ortaya çıkmıştır. Bunlara Helenistik okullar da denir. ·         Bu okullar Platon Ve Aristo’dan farklı olarak; bireyi toplumun bir parçası olarak değil bireyi ‘birey’ olarak kendi davranışlarıyla incelemişlerdir. EPİKÜROS VE EPİKÜRCÜ OKUL ·         Bu okul toplumun bir sözleşme …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)