Görüntülüyor 20 Sonuç(lar)
Soybağı Hukukuna Giriş
ÇAKÜ Medeni

Boşanmanın Genel Sebepleri

Boşanmanın Genel Sebepleri BOŞANMANIN GENEL SEBEPLERİ  1) Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması : Eğer ki evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelden sarsılmışsa eşlerden her biri boşanma davası açabilir.Nisbi boşanma sebebidir.Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle dava açılması kusur şartına bağlı değildir. Şartları :  Evlilik birliği temelden sarsılmış olmalıdır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması en az …

Evlilik - Birinci Kısım
ÇAKÜ Medeni

Evliliğin Sona Ermesi ve Boşanma

ÖLÜM VE GAİPLİK  Ölüm : Eşlerden birinin ölümüyle evlilik birliği kendi kendine sona ermiş olur. Gaiplik :  Cinsiyet Değişikliği : Eşlerden birinin evlendikten sonra cinsiyetini değiştirmesiyle evlilik birliği sona ermiş olur. BOŞANMA  Karı ve kocanın sağ oldukları halde evlenmeyi sona erdirmeye boşanma denir.Boşanma:  Sadece hakim kararıyla boşanma gerçekleşir. Hakim kararı için eşlerden birinin boşanma davası …

İfa Yeri
ÇAKÜ Medeni

Evlenmenin Hükümsüzlüğü

EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Evlenmenin Yokluğu: Evlenmenin kurucu unsurlarının bulunmadığı hallerde evlenmenin yokluğu vardır. Evlenmenin yokluğu halleri :  Evlenmenin ayrı cinsten kişiler arasında yapılmamış olması : Aynı cinsten iki kişinin evlenmesi yoklukla sakatsa , içlerinden birinin sonradan cinsiyetini değiştirmesi durumunda da hakim kararına gerek olmadan evlilik yok haline gelir. Evlenmenin evlendirme memuru önünde yapılmamış olması:  İki tarafın …

Evlilik - Birinci Kısım
ÇAKÜ Medeni

Evlenme – Aile Hukuku

EVLENME  Evlenme,nişanlıların evlilik birliğini meydana getirmelerini sağlayan hukuki işemdir. Evlenmenin Hukuki Niteliği:  Kendine özgü aile hukuku sözleşmesidir. Temsil kabul etmez. Koşula veya vadeye yer vermez. Evlenmenin hukuki niteliği doktirinde tartışmalıdır.Bir görüş,evlenmenin bir aile hukuku sözleşmesi olduğunu savunur.İkinci görüş,evlenmenin şart-tasarruf olduğunu kabul etmektedir. Evlenmenin Şartları :  Evlenecek kişilerin ayrı cinsiyetten olması  Evlenme ehliyeti : Medeni kanunumuza …

ÇAKÜ Medeni

Nişanlılığın Sona Erme Sonuçları

NİŞANLILIĞIN SONA ERME SONUÇLARI  Hediyelerin İadesi  Tazminat ( Maddi tazminat / Manevi tazminat )  Zamanaşımı : Nişanın sona ermesinden itibaren 1 sene Genel Olarak :  Nişanlılık evlilikle sona ermişse evlilik hükümleri uygulanmaya başlar.Nişanlılık ölüm ya da gaiplikle sona ererse hediyelerin geri verilmesi ve nişanlının serbest kalması sonuçları doğar. Nişanlılığın evlenmeyle sona ermesi dışında diğer sona …

Evlilik - Birinci Kısım
ÇAKÜ Medeni

Evlilik – Birinci Kısım

Evlilik – Birinci Kısım EVLİLİK  Evlilik,kanunda belirtilmiş olan şekillere uyularak yapılan yapılan hukuki işlemle kadın ve erkeğin birliğidir. Evlilik Birliğinin Oluşması : Evlenme işleminin tamamlanmasıyla olur.Evlenmeden önce ön aşama olarak nişanlılık olur. NİŞANLILIK  Evlenmek isteyen kişilerin evlenmeden önce geçirdikleri bir aşamadır. Nişanlanma ve nişanlılık farklıdır.Nişanlanma,kadın ve erkeğin karşılıklı evlenme vaadinde bulunmasıdır.Bu işlem sonucunda girilen duruma …

ÇAKÜ Medeni

HUKUKİ NETİCE ( SONUÇ )

HUKUKİ NETİCE ( SONUÇ )  Hakkın kazanılması, kaybedilmesi veya sahip olunan hakkın değişmesi hukuki sonuçtur. 1) Hakkın Kazanılması  Hakkın Aslen kazanılması : Bir kişi bir eşya üzerinde doğrudan kurduğu bir ilişki sonucunda hak sahibi olursa bu hakkı aslen kazanmıştır. Aslen kazanmada başka bir kişiyle kurulmuş bir hukuki ilişki yoktur. Aslen kazanma da hak, o hakkı …

ÇAKÜ Medeni

VAKIFLAR

VAKIFLAR Unsurları: Mal Belirli ve sürekli bir amaca tahsis Tüzel kişilik Vakıf Çeşitleri: Alelade Vakıflar:Belirli özelliği olmayan vakıflar. Kamuya yararlı Vakıflar: Gelirin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işleri yapmaya tahsis edilen vakıflardır. İstihdam edilenlere ve işçilere yardım vakıfları: İki taraflı ( katılmalı ) : Vakıftan yararlanan kişiler vakfa aidat öderler ve bu aidat oranında yönetime …

ÇAKÜ Medeni

KİŞİLİĞİN KORUNMASI

KİŞİLİĞİN KORUNMASI Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez ya da hukuka,ahlaka aykırı sınırlayamaz. Hak ehliyeti yönünden,kişi hak ehliyetini kullanmayacağına dair söz veremez. Fiil ehliyeti yönünden,yararlanmayacağının sözünü veremez bu kesin hükümsüzdür. Özgürlüğün sınırlandırılması yönünden hukuka ve ahlaka aykırı durumlarda kişiliğe saldırı kabul edilir. Sözleşmede özgürlüğün kısıtlanması,kişiyi her yönden bağlayan ölçülemez risklere sokan sözleşmeler ve çok uzun süreli sözleşmelerdir. Kişinin …

ÇAKÜ Medeni

HISIMLIK

HISIMLIK   Hısımlık doğal ya da belirli ilişkiler sonucu kurulan ve hukuki sonuçlar doğuran bağdır. Kuruluş şekline göre üç türlüdür; Kan Hısımlığı Kayın Hısımlığı Evlat edinmeden doğan Hısımlık Kan Hısımlığı: Biri diğerinden gelen ya da ortak kökten gelenler arasındaki hısımlıktır. Türleri: Üstsoy-Altsoy hısımlığı: Biri diğerinden gelen kişiler arasındaki hısımlıktır. Yansoy Hısımlığı: Biri diğerinden gelmeyen ortak …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)