Görüntülüyor 10 Sonuç(lar)
ÇAKÜ Hukuk Fakültesi, ÇAKÜ İktisat

Kıtlık Kanunu ve İktisat İlmi

Kıtlık Kanunu ve İktisat İlmi İnsanların sahip olmayı arzuladıkları şeylere ihtiyaç (gereksinme) denebilir. İnsan ihtiyaçlarısonsuzdur fakat kaynaklar sınırlıdır. İhtiyaçlar ile kaynaklar arasındaki dengesizlik durumuna “KıtlıkKanunu” (Nedret kanunu) denebilir. Kaynaklar; emek …

ÇAKÜ Hukuk Fakültesi, ÇAKÜ Medeni

DÜRÜSTLÜK KURALI

TMK. 2.Maddesinde Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzenikorumaz.Dürüstlük kuralı,kişilerin hukuki işlemlerinde ; dürüst,namuslu,örf ve adete uygun(ahlaklı,dürüst,makul) şekilde davranmalıdır. DÜRÜSTLÜK …

ÇAKÜ Hukuk Fakültesi, ÇAKÜ Roma

ROMA HUKUKU BİLİMİNİN IUSTINIANUS`TAN ÇAĞIMIZA KADAR GELİŞİMİ

ROMA HUKUKU BİLİMİNİN IUSTINIANUS`TAN ÇAĞIMIZA KADAR GELİŞİMİ Doğuda Iustınıanusun ölümünden sonra C.I.Cın uygulanması için Bizansın hukuk anlayışına göre yorumlayıcı ve açıklayıcı eserler yazılarak özetleri yapıldı. Batıda Iustinianusun ölümünden sonra Roma …

ÇAKÜ Anayasa, ÇAKÜ Hukuk Fakültesi

ANAYASA HUKUKUNUN YAZILI KAYNAKLARI

1-ANAYASA Anayasa hukukunun ilk biçimsel kaynağı anayasadır.Anayasanın üstünlüğü ve bunun hukuki yaptırımı ilk 1961 Anayasasında Anayasa Mahkemesi ile güvence altına alınmıştır.Uluslararaslarası Andlaşmalar usulüne göre düzenlendiği durumlarda kanun hükmündedir.Fakat temel hak …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)