Görüntülüyor 46 Sonuç(lar)
borçlar
Borçlar Genel

Borçların Geçişi – Sözleşmenin Devri – Sözleşmeye Katılma

Malvarlığının veya İşletmenin Devrinde Borçların Geçişi          Malvarlığı veya işletmenin devri, yapılan sözleşme ile bir malvarlığını veya işletmenin aktifinde yer alan hakların ve pasifinde yer alan borçların tümünün bir kişiden …

Akitten Doğan Borçlar
Borçlar Genel, İÜHF 2. Sınıf

Alacağın Devri – Borcun Üstlenilmesi – Borca Katılma

         Alacağın Devrinin Hükümleri          Borçlu, ifayı talep eden alacaklıya karşı çeşitli savunma imkanlarına sahiptir. İtiraz ve defi bunlardan ilk akla gelenlerdir. Alacağın devrinin kural olarak borçlunun durumunu ağırlaştıramayacağı kabul …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)