Görüntülüyor 6 Sonuç(lar)
Akitten Doğan Borçlar
Anayasa Yargısı İÜHF 2. Sınıf

Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararname ve AYM

OLAĞAN DÖNEM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ Mevcut anayasamızda kanun hükmünde kararnamelerle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır çünkü 2017 Anayasa değişikliği ile 1982 Anayasası’ndan çıkarılan 91. Maddede KHK’ların içerik ve işleyişi ile ilgili hükümler bulunmaktaydı. Mülga Madde 91 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak …

AYM
Anayasa Yargısı İÜHF 2. Sınıf

AYM ve Anayasa Değişiklikleri İptali Davası

ANAYASA MAHKEMESİ VE ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ İPTALİ DAVASI Anayasanın AYM’nin görev ve yetkileri kenar başlıklı 148.maddesinin ikinci fıkrasına göre “…; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya TBMM üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün geçtikten sonra, şekil …

ANAYASA YARGISI
Anayasa Yargısı

AYM ve Parlamento Kararlarının Denetimi

PARLAMENTO KARARLARININ DENETİMİ Parlamentoların kanun dışında da iradelerini ortaya koyduğu farklı işlemler vardır. Parlamentolar kendi çalışma düzenlerine yönelik kararlar alırlar. Kendi çalışma düzenlerine yönelik kararlar alırlar içtüzük gibi. Parlamento kararı ve kanun arasındaki fark nedir? Anayasa mahkemesi denetimine tabi olmak . Kanunlar anayasa mahkemesinin denetimine tabi iken parlamento kararları denetime tabi değildir. Üç tane parlamento …

Anayasa Yargısı İÜHF 2. Sınıf

Anayasa Yargısının Öncü Nitelikteki Kararları

Anayasa yargısının öncü nitelikteki kararları Anayasa Mahkemelerinin tarihine bakıldığında kuruluş tarihi olarak 1920ler kabul edilir. Bundan öncesinde böyle mahkemeler bulunmamaktadır. Ancak anayasa mahkemelerine paralel nitelikte kararlar bulunmaktadır. Birleşik Krallıkta verilen bir karar vardır. Bu karar şu şekildedir: “Birleşik Krallık parlamentosu yasalar yaparken common law temel ilkelerine aykırı davranmamak zorundadır. Bu karar modern anlamda anayasa yargısı …

Anayasa Yargısı İÜHF 2. Sınıf

Norm Denetimi (Devam)

Soyut Norm Denetimi | Somut Norm Denetimi 152. Maddede somut norm denetimi açısından bazı hükümler var. Bir kere bir davaya bakmakta olan mahkeme ifadesi var. Anayasa burada ne kast ediyor olabilir? Anayasa mahkemesi önüne gelen bazı davalarda başvuranları mahkeme kabul etmeyip davalara bakmamış. Bir kararda Sayıştay’ın mahkeme olup olmadığı tartışılmış. Bu kararda anayasa mahkemesi Sayıştay’ın …

Anayasa Yargısı İÜHF 2. Sınıf

Anayasa’da Norm Denetimi

Norm Denetimi Anayasa mahkemelerinin asıl kuruluş amacı norm denetimi yapmaktır. Anayasa mahkemeleri norm denetimi kapsamında kanun denetimi yapmaktadır. Yani kanunların anayasaya uygun olup  olmadığının denetimidir. Yüce divan yargılamaları yapmak, siyasi partileri kapatmak, istisnai olsa da bazı durumlarda parlamento kararlarını denetlemek üstlendiği görevlerdir. Soyut norm denetimi için belirli kişiler belirli süreler içerisinde anayasa mahkemesine dava açabilir. …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)