Soybağı Hukukuna Giriş

Boşanmanın Genel Sebepleri

BOŞANMANIN GENEL SEBEPLERİ 

1) Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması : Eğer ki evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelden sarsılmışsa eşlerden her biri boşanma davası açabilir.Nisbi boşanma sebebidir.Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle dava açılması kusur şartına bağlı değildir.

Şartları : 

 1. Evlilik birliği temelden sarsılmış olmalıdır.
 2. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması en az eşlerden biri için ortak hayatı sürdürme beklenmeyecek derecede olmalıdır.
 3. Davalının , davacının daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş ya da ileri sürülen itiraz kabul edilmemiş olmalıdır.

2) Eşlerin Boşanma Konusunda Anlaşmaları : 

Şartları : 

 1. Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.
 2. Boşanmak için eşler birlikte mahkemeye başvurulmalıdır ya da eşlerden biri diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir.
 3. Hakimin tarafları bizzat dinlemesi 
 4. Tarafların yapmış oldukları anlaşmanın hakim tarafından uygun bulunması : Hakim tarafların yaptığı düzenlemeleri uygun bulmazsa tarafların ve çocukların menfaati için gerekli değişiklikleri yapabilir.

3) Ortak Hayatın Kurulamaması veya Fiili Ayrılık 

Şartları : 

 1. Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın reddedilmiş olması 
 2. Boşanma talebinin reddi kararının üzerinden üç sene geçmiş ve bu sürede ortak hayat kurulamamış olmalıdır.
 3. Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması .

            Terk sebebiyle boşanma davasının açılması bu durumu engellemez.Eş , ortak hayatı kurmaktan                  kaçınan eşe dava açabilir.Yani üç yılın dolmasını beklemek zorunda değildir.

BOŞANMA DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 1. Davanın Konusu : Boşanma davası açmaya hakkı olan eş isterse boşanma isterse ayrılık isteyebilir. Boşanma evlilik birliğinin sona ermesine yöneliktir , ayrılık evlilik birliğinin devamına rağmen eşlerin ortak hayatı tatil etmelerini sağlar.Her iki durumda da mahkeme kararıyla yenilik doğuran bir hak vardır.

Ayrılık istenmişse hakim boşanma kararı veremez.Boşanma istenmişse hakim ayrılık kararı verebilir.

 • Yetkili ve Görevli Mahkeme : Yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri ya da boşanmadan önce oturdukları yer mahkemesidir. Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

Boşanma ve Ayrılık Davasında Uygulanacak Usul ve Alınacak Önlemler : 

Usul Kuralları : 

 1. Hakim , maddi vakalar hakkında taraflardan birine yemin teklif edemez.
 2. Tarafların ikrarı hakimi bağlamaz.
 3. Hakim ortaya konacak delilleri serbestçe takdir edecek ve vicdani kanaatine göre karar verecektir.
 4. Hakim , taraflardan birinin isteği üzerine duruşmanın gizliliğine karar verebilir.
 5. Boşanmada eşlerin anlaşmaları hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

Dava Sırasında Alınacak Önlemler : 

 1. Eşlerin barınması ve geçimi için alınacak önlemler : Boşanma ve ayrılık davasının açılmasıyla eşler için ayrı yaşama hakkı doğar.Eşler anlaşarak kimin gideceğine karar vermişse sıkıntı yoktur.Anlaşmazlık varsa kararı hakim verir.Hakim kararı mülkiyete göre değil menfaate göre karar verir.

 Boşanma ve ayrılık davasında eşlerin birbirine bakım yükümlülükleri devam eder.Eşler bakım konusunda anlaşmışlarsa sıkıntı yoktur.Anlaşmazlık varsa hakim karar verir.Eşin , diğer eşe dava devam ettiği sürece yaptığı yardıma tedbir nafakası denir.

 • Eşler arasındaki mali ilişkilere yönelik önlemler : Hakim boşanma ve ayrılık davasında eşlerin malları hakkında önlemler alacaktır.Fakat eşler kendi aralarında anlaşmışlarsa önlem almaya gerek yoktur.
 • Çocuklara ilişkin alınacak önlemler : Dava sırasında eşler ayrı yaşayacaklarından çocukların nerde kalacağı , bakımları hakim tarafından belirlenir.

ÇAKÜHF Medeni

TMK

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir