TMK 175/1 ve 175/2 yoksulluk nafakasını açıklamaktadır: İlk fıkraya göre: “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Yoksulluk nafakası isteme bağlıdır. Tıpkı maddi manevi tazminatta olduğu gibi. Yine boşanma davasından ayrı bir dava ile de istenebilir. Yoksulluk nafakasında tazminatlardan farklı olarak şu durum mevcut: davalının kusurlu olması aranmaz. Ancak davacı daha kusurluysa ekonomik olarak muhtaç olsa bile nafakaya hükmedilemez. Yani şöyle anlatalım: kusurlar eşitse, iki tarafta kusursuz ise veya davalı daha kusurlu ise nafakaya hükmedilebilir.

Yoksulluk nafakası süresiz olarak belirlenir. Fakat nafaka alan eşin evlenmesi veya eşlerden birinin ölümü ile nafaka sona erer. Ancak nafaka alan eş nafakanın sona ermemesi için evlilik dışı bir ilişki yaşıyorsa bu hakkın kötüye kullanımı olacağından nafaka veren eş mahkemeye başvurabilir. Nafaka miktarı, verecek eşin sosyal-ekonomik durumuna göre belirlenmektedir. Nafakayı artıracak sebepler arasında: nafakayı veren eşin gelirinin önemli ölçüde artması. Nafakayı azaltacak sebepler arasında ise nafakayı veren eşin başka biriyle evlenip yeni yükümlülüklerinin doğması örnek gösterilebilir. Mahkemeye başvurarak nafaka miktarının artırılması / azaltılması istenebilir.

Nafakada zamanaşımı boşanma kararının ardından 1 yıldır. İstem 1 yıl içinde olmak zorundadır.

Medeni Hukuk Notları -24