Boşanma kararının sonuçları Boşanma kararı yenilik doğuran bir karardır. Taraflar mahkeme kararı ile boşandıkları zaman yeni bir evlilik yapabilecek duruma gelirler. Fakat kadın için iddet müddeti olan 300 gün unutulmamalıdır. Fakat kadın gebe bile olsa 300 gün içinde evlenirse evlilik yaptırıma uğramaz. Ancak soybağı karışıklığı durumu ortaya çıkabilir. 300 gün bekleme süresi bunun içindir. Boşandıktan sonra evlenme ile kazanılan kişisel durum korunur. Örneğin vatandaşlık, erginlik gibi. Türk vatandaşı ile evli olan yabancı biri 3 yıl evli kalmak şartıyla ve kanunda belirlenen durumlar da mevcutsa vatandaşlık kazanır. Eşinden boşansa bile bunu korur. Yine erginlik. Evlilik kişiyi ergin kılar. Örneğin olağanüstü bir sebeple hakimce 16 yaşında evlenmesine karar verilen birey 18 yaşından önce boşansa bile hayatına ergin olarak devam edecektir.  Kadının soyadı durumu var. Kural olarak boşanınca kadın önceki soyadına döner. Fakat kadının boşandığı eşinin soyadını kullanmada menfaati varsa kullanmaya devam edebilir. Örneğin şairdir ve kocasının soyadıyla tanınmıştır. Ancak menfaati ortadan kalkınca boşandığı eşi mahkemeye başvurup durumu bildirebilir.  Mirasçılık durumundan da bahsedelim. Boşanan eşler birbirine mirasçı olamazlar. Ancak 2 istisnası var: Eşler birbiriyle 4. ve daha fazla dereceden akrabaysa birbirine akraba oldukları için mirasçı olmaya devam edeceklerdir. (amca çocukları gibi). İkinci istisna ise şu; ölüme bağlı tasarruflarda aksi belirtilirse boşanınca da mirasçı olmaya devam edebilirler. Örneğin vasiyetnamede açık şekilde “bu evlilik boşanmayla sona erse bile mirasçım olacaktır” kuralın aksi anlaşılıyorsa elbette mirasçılık devam edecektir. Peki boşanma davası açıldı taraflardan biri öldü ne olacak? Evlilik ölümle sona ermiş sayılır. Boşanma davası kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için mirasçılar devam edemez. Fakat istisnası var: şöyle ki; örneğin temelden sarsılma sebebiyle boşanma davası açıldı. Davacı-Davalı fark etmez taraflardan biri dava devam vefat etti. Mirasçıları sağ kalan eşin daha kusurlu olduğunu ispat etmek için davaya devam edebilir. Çünkü evlilik ölümle sona erdiği için sağ kalan eş vefat edene mirasçı olacaktır. Eğer daha kusurluysa bu hakkaniyetsiz olur. Ama davaya devam eden mirasçılar karşı tarafın daha kusurlu olduğunu ispatlayamazsa sağ kalan eş mirasçı olacaktır.
• ÇOCUKLAR AÇISINDAN SONUÇLARI Boşanma kararı sonunda çocuğun velayeti ya anaya ya da babaya verilir. Buna hakim re’sen karar verecektir. Çocukla ilgili düzenlemelerin tamamını hakim re’se yapar. Ancak bir tarafa verilen velayet mutlak değildir. Hakim durumlar ve şartlar değiştiği zaman karşı tarafa da verebilir velayeti.  Dava açılmasına gerek yoktur. Aynı zamanda çocukla yaşamayan ana veya babanın çocukla ilgili ilişkilerini de kendiliğinden düzenler. Görüşmeyi çocuğun menfaati için yasaklayacağı gibi refakatçi eşliğinde görüşmeye de hükmedebilir. Son olarak iştirak nafakasından bahsedelim: Çocukla birlikte yaşamayan eş çocuğunun eğitim ve bakım giderlerine katılmak zorundadır. İştirak nafakası talebe bağlı değildir hakim kendisi hükmeder. Kural olarak 18 yaşına kadar davam eder fakat çocuk eğitimine devam ediyorsa veya muhtaçsa yardım nafakası adı altında başkaca bir nafakaya hükmedilecektir.

Medeni Hukuk Notları -22