BORÇ KAVRAMI VE BORCUN YAPISI

Borç (obligatio) kavramı bir öngörme, güvenme, kredi fikrini kapsar. Borç kavramı süreç içinde gelişme göstermiştir. Başta borca haksız fiil ve suç hallerinde başvuruluyordu. Suçlu suçun sonucu olan kısastan kurtulmak için bir karşılık verme yükümlülüğü altına giriyordu. Sonradan borç er türlü anlaşma uzlaşma hallerinde kullanılmıştır.

Borcun, borçtan doğan sorumluluğun temeli nexum muamelesidir. Nexum muamelesine göre borç başka borçtan doğan sorumluluk başkadır. 

NEXUM: Borcu kurabilmek için, borçlunun kendisini mancipatio yoluyla alacaklısına devretmesi ve borcunu ödeyene kadar alacaklının hakimiyeti altında nexus denilen köleninkine benzer bir durumda kalmasıdır.  Borçlu borcunu ödediğinde bu durumdan kurtulurdu ancak borcunu ödemezse alacaklı istediğini yapmakta özgürdü.

Borcun oluşturduğu hukuki ilişkide alacaklı, borçlunun belirli bir konuyu yerine getirmesini veya belirli bir şekilde hareket etmesini isteme hakkına sahiptir.

Ders notu için tıklayınız.(pdf)

Roma Hukuku Notları- 13