-Mutlak monarşiyi dinsel temellere dayandırmaya karşı çıkmış.

-Siyaseti laiklik ve çağdaş hukukla bağdaştırmış.

-Krallık savcılığı yapmış.

 >Mesleğine uygun olarak siyasal kuramlarında krallığı savunmuş.

-Fransız Katmanlar Genel Kurulu’nda soylu katmanlara (aristokrat, din adamları) karşı kralı (mutlak monarşiyi) savunmuştur.

-Din mezhep ayrımlarını kabul etmeyen ‘doğal din’ anlayışını benimsemiş.

>Dine inanmasa bile astroloji ve büyücülüğe inanır.

-‘Devlet Üstüne Altı Kitap’ yapıtında mutlak monarşiyi savunmuştur.

>Kralların tanrısal haklarını reddetmiştir.

-Devletin amacı yurttaşların mutluluğunu, barışı ve güvenliği sağlamaktır.

-Devletin kaynağı (ataerkil) ailedir.

>’Pater familias’=kral

-Egemenlik mutlaktır.

-Egemen, en yüksek buyurma gücüne sahip olan kimsedir.

-Egemenlik bölünemez. Bölündüğünde anarşi çıkar.

Bu nedenle iki seçenek vardır: Ya mutlak egemenlik ya da anarşi.

-Egemenlik süreklidir.

-Egemenlik, son sözü söyleme hakkı, yasa çıkarma yetkisi aristokratların elindeyse > aristokrasi.

-Bu yetkiler halk katmanının elindeyse > demokrasi.

->’Karma yönetim’ olanaksızdır der.

-Egemenin yasaları yalnızca doğa yasaları ile sınırlıdır. Egemeni doğa yasasına uymaya zorlayan yalnızca vicdanıdır.

->Doğa yasalarına uymazsa da kimse ondan hesap soramaz.

->Doğa yasası tanrısaldır.

-Egemenlik kralın da olsa mülk ailenindir.

->Özel mülkiyet bir doğa yasasıdır. Egemen buna saygılı olmalıdır.

-Devrimler neden olur? Kimilerinin çok zengin, kimilerinin çok yoksul olmasından dolayıdır. Devrimi ‘egemenliğin yer değiştirmesi’ olarak tanımlamıştır.

-Devrimlerin önlenmesi için: kral hiçbir parti ile birleşmemelidir, dinsel hoşgörü sahibi olmalıdır ve verdiği sözleri yerine getirmelidir.

Genel Kamu Notları -2